Oves naturdagbok kring Trekanten


Den här dagboken om naturen kring Trekanten har förts kontinuerligt sedan 2007. Här kunde man hela tiden, med mycket bilder, hålla sig uppdaterad om vad som hände i naturen när det gällde främst fåglar men också andra djur och växter. Vilka flyttfåglar had kommit? Boade de och i så fall var? Hade de fått ungar? Hur betedde de sig? Hur gick det med vårblomningen?

Men arbetet med den har tagit allt mer tid samtidigt som det mesta redan var beskrivet något tidigare år. Det blev allt svårare att hitta nya infallsvinklar och bildkompositioner. Jag känner nu att det är dags att upphöra med rapporteringen i den formen fr o m den 1 juli 2013. Men jag låter dagboken ligga kvar så att man även i fortsättningen kan göra jämförelser mellan åren och också se vad man kan vänta sig ska hända den närmaste tiden. När kommer flyttfåglarna? När får fåglarna ungar? När kommer de första vårblommorna och bladen på träden? OSV.

Det här innebär inte att jag slutar skriva om naturen kring Trekanten. Jag tänker i stället att skriva på ett mer uppföljande och kontinuerligt sätt om t ex hur det går med svanarna eller eventuella sothöns i framtiden. Eller om nya fåglar dykt upp som jag fångar på bild. Sådana här uppföljningar kommer nog att placeras under resp fågel i fågelboken eller under "Annat godis". Jag hoppas att därigenom kunna få mer tid att fräscha upp och ajourhålla fågelboken och andra delar av hemsidan. Jag vet att sådant släpar efter sedan lång tid tillbaka.

När det tillkommit något kommer det även i fortsättningen att annonseras under "Senaste nytt" på startsidansidan. Men det innebär också att hemsidan än mer behöver din hjälp under "Iakttagelser från besökare" för att hålla alla intresserade uppdaterade om vår omgivning.

Min bakgrund är den här.


Jag är sedan barnsben mycket naturintresserad och har alltid gärna vandrat eller prome-
nerat i naturen. Redan innan jag flyttade till Liljeholmen 2003 var Trekanten ett av mina favoritmål eller utgångspunkten för längre promena-
der mot Vinterviken eller - vintertid när isarna bar - ända bort emot Mälarhöjden och Bredäng.

Ekorre vid Tomtplatsen i mars 2011


Jag har gärna i olika former också gjort små noteringar av vad jag sett, dels för att själv kunna minnas och återkomma till vad jag sett för att se samband och utvecklingstenden-
ser. Men också för att bättre kunna berätta för andra om allt som jag blivit så fascinerad av.

Storskrakspar vid Nynäs våren 2007


År 2006 började jag fotografera på mina promenader. Det gjorde att naturen runt omkring mig blev ännu mer fascinerande. I och med det dokumenterades också det jag såg i mina foton. Ganska snart började jag också skriva ner vad jag sett. Det resulterade dels i en illustrerad årskrönika i pappersform av naturen kring Trekanten 2006, dels i .den lilla skriften i

Svanfamiljen 2006, d v s pappa Aloe, mamma Vera, ungen Lotus och den unge som aldrig hann bli döpt.
pappersform Ett år med svanfamiljen 2006-07. Den finns att läsa i PDF-format här.

År 2007 började jag föra mina illustrerade anteckningar i form av en dagbok, men fortfarande i pappersform. Där noterade jag allt jag upplevde i naturens växlingar. Mest fåglar förstås men också däggdjur, insekter och andra djur men också naturens växlingar i form av väder, blomning lövsprickning och lövfällnning m m.


Sedan juli 2008 har jag också lagt in dagboksbladen för alla mina promenader runt Trekanten ända sedan starten 2007, på Internet, så att de blir tillgängliga för andra, som är intresserade av vad som händer i naturen kring Tre-kanten. Det skedde till en början som en del i en annan hemsida, kabisa.se. Men sedan våren 2009 finns de alltså samlade här.

Rådjur på sluttningen mot Nybohov 2007