Juni 2007


Första vecan av juni månad präglades av en värmebölja med temperaturer, som närmade sig 30 grader. Men resten av månaden blev det mer växlande väder och temperaturer, som oftare låg under än över 20 grader.

Vårgrönskan hade nu övergått i sommargrönska. Den vanliga midsommarblom-
ningen var i full gång. Mot slutet av månaden började bär och frukter mogna.

Gräsmattorna i Trekantsparken var efter värmeböljan helt förtorkade. När regnen kom hämtade de sig dock snabbt.

Efter tragedin vid häckningen ansåg man att Aloe var i fara och transporterade honom ut till andra svanar i Skärgården. Han flög dock direkt hem igen. Han försvann dock igen efter ett tag och dök - om det nu var han - upp i slutet av månaden med en ny hona.

Bland sothönsen verkade bara familjen vid Matningsviken klara sig bra. De hade kvar fem av sex ungar vid slutet av månaden. I övrigt såg jag inga sothönsungar under juni.

Jag kunde följa en gräsandsfamilj bland pilarna, som från början hade elva ungar. När månaden var slut återstod tre av dem.

Emellanåt besöktes Trekanten av enstaka vigghanar. Men som vanligt var det inga viggar som häckade här. I början av månaden fanns det fortfarande en hel del måsar, främst skrattmåsar, kvar men de försvann eftersom till sina häcknings-
platser. Hägern gjorde några korta besök, men stod aldrig någon längre tid på Plattformen.

Runt omkring sjön fanns naturligtvis de vanliga småfåglarna. Jag kune också för första gången upptäcka och fotografera pilfink och svarthätta.

Hackspettarna, som hade bo nedanför vattenreservoaren fick ungar i månadsskiftet maj-juni. Åtminstone två ungar lämnade boet. En av dem såg jag på dess första, mycket osäkra flygning under överinseende av honan. Men vad som hände med den sedan vet jag inte. Den andre fann jag död på marken nära boet.

Uppe på sluttningen såg jag också koltrastar - däribland troligen en unge - snöskator, nötskrikor och rödhakar.

Från min balkong kunde jag tidiga morgnar också se harar i Trekantsparken.