Juni 2010

Månadens fåglar: Knölsvan, sothöns, knipa, vigg, kanadagås, skrattmås, fiskmås, gråtrut, silltrut, strandskata, stare och blåmes.

Första hälften av juni var vädret växlande. Det kom ganska mycket regn och enstaka hela solskensdagar. Temperaturen låg oftast under 20 grader men enstaka dagar gick det upp emot 25.

Jag var sedan bortrest en vecka. När jag kom tillbaka blev det så småningom högsommarvärme med temperaturer på mellan 25 och 30 grader.

Fåglar i sjön

Knölsvanar

Svanparet, som funnits i sjön under maj såg jag sista gången den 7 juni vid Trekantsparken. Sedan försvann de härifrån för gott. Någon häckning av svanar i Trekanten blev det alltså inte i år.

Sothöns

Vid alla de bon jag upptäckt under maj månad kläcktes det ungar. Jag hittade också fler bon och ungkullar under juni.


Vid Trekantsparken fanns det alltså åtta ungar

Vid Matningsviken kläcktes minst fem ungar strax efter månadsskiftet.

Vid Grillplatsen dök det så småningom upp fyra ungar.

Vid Svanboet fanns det sju ungar.

I Blommensbergs-viken fanns det sex ungar.

Samtliga dessa, utom möjligen två Vid Svanboet, levde vid juni månads utgång.

Dessutom upptäckte jag under månaden nya bon och kullar.

Den 7 juni upptäckte jag ett nybyggt bo vid Trekantsstranden. Från land skymdes det bara av en trädgren. Lövverket ovanför var också väl glest. Såvitt jag kunde se alltså ett ovanligt oskyddat bo. Den ena sothönan låg stadigt i boet, så det verkade som den ruvade. Den andre fortsatte att komma med byggmaterial till boet men passade då och då på att vila sig på land. Det var alltså en sent påbörjad häckning av ett ungt, oerfaret par. Och som väntat gick det inte så bra för dem. Den 13 juni var boet helt raserat och övergivet.


Då upptäckte jag ett annat bo vid Trekantsstran-
den, ganska nära Fiskevården. Såvitt jag kunde se fanns det minst fem ungar.

Åtminstone tre eller fyra av dem levde vid månadens slut.


Den 13 juni träffade jag på en för mig helt ny kull med sju ganska stora och företagsamma ungar mellan badet och Blommensbergsviken. Andra sa att de hållit till där bland pilarna ganska länge utan att jag sett dem. jag såg dem inte heller senare.

Vid ett enda tillfälle, den 11 juni, såg jag också en kull med tre ungar mitt på stranden mot Nybohov.


Sammanta-
get föddes det alltså cirka 50 sothöns-
ungar i sjön, varav minst trettio var kvar vid månadens slut.

Ett bildgalleri med närbilder på dem, taget den 27 juni, kan du se här.

Samma dag kunde jag iaktta en revirstrid som utkämpades vid Grillplatsen mellan sothönskullen, som brukar hålla till där och den som kom från Svanboet.Man enades tydligen om en demarkationslinje rakt nedanför eldstaden. Alla höll sig på sin sida av linjen men burrade upp sig för att skrämma dem på andra sidan.

Avslutningsvis på det här avsnittet ska jag berätta något som för mig var en nyhet: Sothöns fångar och äter fullvuxna kräftor.


Vid Trekantspar-
ken såg jag en sothöna komma upp med en kräfta den fångat. Den plockade ut innehållet och fördelade det till sina ungar. Kvar blev bara ett helt tomt skal. Jag fick samtidigt höra att den tagit en annan kräfta tidigare på dagen. Det är tydligen inte alls så ovanligt.

Gräsänder

Jag har ju inte följt gräsänderna särskilt noggrant i år. Jag har dock en uppfattning att de är fler än vanligt och att de fått fler kullar än vanligt.
Små andungar vid Trekantsstranden
Äldre andungar vid Trekantsstranden

Andkull vid Grillplatsen

Knipor

Vi hade ju besök av ett knippar från april. Trots att de uppförde sig som om de skulle häcka här försvann de i början av maj. Men omkring den 10 juni dök honan upp igen vid Trekantsstranden, nu med fyra småungar. Hon måste ha häckat i närheten utan att vare sig jag eller någon annan jag pratat med det vetat om det.

Trots att de var små var ungarna mycket företagsamma. De gjorde ibland små utflykter långt ifrån mamman och dök redan efter mat på botten. De kunde stanna under vattnet förvånansvärt länge.Ett par veckor senare såg jag några av ungarna på egen hand ge sig in i slagsmålen kring matutdelningen. De fick en hel del tjuvnyp men fortsatte ändå.

De stannade kvar i Trekanten månaden ut.

Kanadagäss och viggar

Under juni månad bruk det vara få tillfälliga besökare i Trekanten. De brukar vara upptagna med häckning på annat håll. Men i år hade vi ganska ofta ett antal kanadagäss på besök. De verkade stanna några dagar innan de drog vidare och lämnade plats för andra.

Mot slutet av månaden hade vi också ett viggpar på besök.

Gråhägern


Hägern, som bott här tidigare år, fortsatte att komma på sporadiska besök. Den 11 juni, t ex, stod den vid Grillplatsen igen (bilden till höger).

Den 13 juni sod den bland pilarna mellan badet och Bron. När den blev störd där flyttade den först till stranden vid Blommensbergs-viken, sedan till stranden mot Nybohov, men blev snabbt störd på båda ställena. Då lämnade den Trekanten och flög in mot stan. Jag har inte sett den sedan dess.


Måsar och trutar


Även trutar och måsar stannade kvar eller kom hit i större utsträck-
ning än vanligt så här års. Det gällde i första hand skratt-
måsar, men även fiskmåsar och silltrutar dök upp ovanligt ofta.

Särskilt vid fågelmatningar dök skrattmåsar-
na upp.

Grannsämja mellan strandskatorna och fiskmåsarna på taket

Efter en kort skärmmytsling mellan föräldraparen när fiskmåsungarna kom för långt in på strandskatornas område har det konstigt nog utvecklats en slags grannsämja mellan familjerna.


Ungarna började alltmer gå in på varandras område utan att föräldrarna ingrep. Den 5 juni t ex kunde jag ta bilden t v, där strandskatorna med sina ungar håller till i hörnet med fiskmåsboet medan fiskmåsungarna tar en promenad utefter väggen där. Allt övervakat - och uppenbart godkänt - av en vuxen fiskmås. det är väl riktig grannsämja.

Den 7 juni såg det ut att ha gått ännu längre. Då hade båda fiskmåsarna gett sig iväg från taket. De tre ungarna promenerade omkring, nu övervakade enbart av de två vuxna strandskatorna. Det finns tydligen barnomsorg på entreprenad även i fågelvärlden. Var strandskateungarna befann sig kunde jag inte se.

Strandskatornas ungar var flygfärdiga och lämnade taket vid mitten av månaden. Fiskmåsungarna gav sig av kring månadsskiftet juni-juli.

Fåglarna runt omkring sjön
När mycket händer på Trekanten, som i juni, får de fåglar, som finns på gräsmattorna eller bland träden mindre uppmärksamhet. Den frodiga grönskan gör också att det blir allt svårare att upptäcka främst småfåglarna.

Det fanns dock många starungar, som föddes i maj, som nu växte upp. En av dem fastnade på bild.

En liten flock kajor dök upp i Trekantsparken i slutet av månaden. De försvan dock efter några dagar.