Juni 2008

Juni månad inleddes med en värmebölja med temperaturer på upp till 30 grader. Mot mitten av månaden blev det varierande väderlek och betydligt svalare. Sammantaget blev det således en normal sommarmånad kan man säga.

De vanliga midsommarblommorna hade börjat komma redan i maj, om än inte kring Trekanten. Men när jag den 1 juni såg rödklöver och den 7.e vitklöver här hade jag sett alla de vanliga utom blåklocka.

Det var gott om fåglar kring Trekantens stränder. Där fanns många skrattmåsar hela juni trots att de inte häckade i närheten, åtminstone inte som jag har sett. Det fanns också en hel del fiskmåsar och en och annan silltrut.

Den 29 juni dök det också upp ganska många hussvalor över Trekanten. Men de försvann efter någon dag.

De svanpar, som började besöka sjön i maj kom allt oftare. Den 7 juni hävdade de dessutom revir här genom att jaga bort ett par ungsvanar, som kom hit en kväll. Men den 29 juni visade sig den "gamle" svanen Aloe vid Trekanten med sin nya hona. Även om det bara var för en dag försvann alla tidigare svanar från sjön.

Den här våren såg jag sammanlagt sex sothönsbon i Trekanten. Såvitt jag kunde se blev det åtminstone fyra kullar med ungar. Men några av kullarna försvann helt medan ungarna var mycket små. Vid juni månads utgång fanns endast två kullar kvar, den vid Matningsviken med sex ungar och den vid Trekantsparken med fem. Men de hade å andra sidan alla sina ungar kvar.

I de två andfamiljerna jag sett minskade antalet ungar successivt. Men mot slutet av månaden började det bli allt svårare att skilja de kvarvarande ungarna från honorna.

Av viggar, storskrakar och andra vanliga vårbesökare i sjön såg jag ingenting i juni. De befann sig väl då på sina häckningsplatser. Kanadagässen gjorde något enstaka besök.

Hägern gjorde enstaka besök, där den ibland slog sig ner ett tag på Plattformen. Annars föreföll den mest inspektera sjön.

Sedan snöskatornas ungar blivit flygfärdiga i månadsskiftet maj-juni försvann
såväl vuxna som ungar från gräsmattorna kring Trekanten. Detsamma gällde koltrastar och starar. Inte heller ringduvor hördes eller syntes till.

Kvar var främst småfåglar som gråsparvar, talgoxar och blåmesar. Och så naturligtvis skator och en och annan kråka.

I juni var jag nästan aldrig uppe på sluttningen mot Nybohov för att titta på fåglarna där. Det täta lövverket förhindrade möjligheterna att få se fåglarna. Det gav ocks ett sådant dunkel där att det var svårt att fotografera det jag faktiskt såg. Men några enstaka fåglar, t ex den här bofinken blev det.