Juni 2009

I juni 2009 växte äldre kullar av sothöns och gräsänder upp och nya föddes. Svanarna stannade kvar utan att häcka. Hägern och viggar gjorde besök. Fiskmåsar häckade också och skrattmåsarna stannade kvar.

Fram till den ovanligt tidiga midsommaren var vädret mest kallt och grått. Det var en av de tråkigaste junimånaderna jag minns väderleksmässigt sett. Men vid midsommaren kom en successiv omsvängning till en solig, varm och skön avslutning på månaden. Mot månadens slut uppgick eftermiddagstemperaturen ofta till omkring 30 grader. Även nätterna blev då varma.

Midsommar-
blomningen smög sig på sakta i år. Men vid midsom-martid kunde vi se röd- och vitklöver, prästkrage, smörblomma, hundkex, rölleka, kråkvicker och naturligtvis midsommar-
blomster. De finns i galleriet till höger. I Matningsviken blommade en pampig gul växt, som jag inte vet vad den heter. Vet ni?


Så här års händer det så mycket när det gäller fågelungar på sjön att jag koncentrerade intresset under mina promenader dit.

Svanarna

Det blev ju ingen häckning med Aloe och Svea i år. Svanboet fick stå och förfalla. Men de har fortsatt att hålla ihop som ett par när de simmar runt stränderna för att som här bli matade. Aloe äter som vanligt fint ur handen även på dem han inte känner så bra. Svea är fortfarande mer avvaktande.


Sothönsen
Jag höll som vanligt bra koll på vad som hände med sothönsen. Jag såg sammanlagt fem kullar födas och - åtminstone delvis - växa upp om jag räknar in den jag såg för första gången den 2 juli.

Den äldsta kullen kläcktes invid Matningsviken i slutet av maj. Där fanns två ungar, som fortfarande var välmående vid juni månads utgång. En var betydligt större och mer företagsam än den andra. Bilden visar de ungarna den 27 juni.

Den andra kullen kläcktes vid månadsskiftet maj-juni bortom Badviken. Där fanns sex ungar. Två av dessa gjorde en lång utflykt på egen hand bara en vecka gamla. Den finns beskriven i det här galleriet. Men efter en vecka tappade jag kontakt med hela kullen. Jag återsåg minst fyra av ungarna i boet efter ytterligare två veckor men det var också allt. Jag har hört att det har funnits sothöns innanför bron över Blommensbergsviken och jag har hört sothönsläten därifrån, men inte fått syn på dem någon gång. Så förhoppningsvis finns de flesta av dem där.

Den tredje kullen föddes intill Svanboet några dagar in i juni. Den innehöll fyra ungar. De är samlade på den här bilden från den 7 juni. En föreföll redan från början vara lite mindre än de andra och inte så försigkommen. Den dog troligen efter några dygn. Den 15 juni såg jag en av de vuxna sothönsen där död i svanboet tillsammans med ytterligare en av ungarna. Jag vet inte vad som hänt dem. Men den kvarvarande vuxna sothönan tog hand om de övriga ungarna som växte till sig och föreföll må bra.

Den fjärde kullen såg jag för första gången vid Trekantsparken den 12 juni. Jag tror att den då innehöll fem ungar. Efter några dagar var det tre kvar. Men de växte till sig som väntat. jag tror att alla levde vid månadens utgång även om jag ibland bara såg två av dem.

Ett litet PS. Den 2 juli såg jag en ny, nykläckt sothönskull med fyra ungar vid grillplatsen. Jag hade sett sothöns bygga på ett bo där i slutet av april men jag såg aldrig någon ligga i boet. Jag trodde därför att det inte blev någon häckning där, men jag hade uppenbarligen fel.

Sammantaget tror jag alltså att det föddes 21 sothönsungar i Trekanten 2009 och att åtminstone elva - kanske femton - av dem levde vid halvårsskiftet. Ett ganska bra år för dem alltså.

Gräsänderna
I år har jag försökt följa gräsänderna lite mer noggrant än jag brukar.

Den första gräsandskullen såg jag bland pilarna vid Terrassen den 21 maj. Det fanns fyra ungar i den. Den höll hela tiden till vid grillplatsen eller bersån vid Anticimex. Alla ungarna växte snabbt och var vid slutet av juni nästan vuxna. De började då röra sig över större områden och vara mer tillsammans med andra gräsänder.

Den 2 juni såg jag en kull med tio små gräsandsungar på Liljeholmsterrassen (se bilden). De kunde inte komma ner därifrån på egen hand utan blev hämtade av viltvården. Jag vet inte var de satte ut den.

Den 7 juni såg jag en kull med tre andungar vid stranden vid Trekantsparken. Jag vet inte om det var en ny kull eller resterna från kullen på Liljeholmsterrassen. Den här kullen höll hela juni till där eller utefter Trekantsstranden nära fiskevården.

Den 22 juni såg jag en ny andkull med åtta ungar nära grillplatsen. Några dagar senare såg jag dem där igen, men nu var de bara sju. Men då hände något besynnerligt. En annan andhona rusade in bland ungarna, grep en av dem kring halsen och flög ut på vattnet med den. jag vet inte om avsikten var att kidnappa den eller döda den. Mamman ingrep dock omedelbart, så ungenkom loss och flydde mot land. Samma procedur upprepa-
des en gång till. Ungarna var nu helt skingrade bland träden över vattnet, men återsamlades så småningom på land. Alla sju var då kvar.

Jag vet inte om det var samma kull som senare dök upp utefter Trekantsstranden eller om det var en annan kull på sju lika stora ungar. Vid min senaste promenad i juni var det bara fem kvar av dem.

Samma dag, den 22 juni, såg jag också en kull med tre nykläckta andungar vid bron över Blommensbergsviken. Den kullen - eller någon annan med nu två ungar - såg jag i början av juli vid träden till vänster om badplatsen. Det kan också vara samma kull med två ungar jag dagen efter såg på Nybohovssidan.

Fiskmåsar
Fiskmåsar håller ofta till kring Trekanten, men jag har aldrig tidigare sett någon häcka alldeles intill sjön. De flesta måsar brukar i stället försvinna från sjön för att häcka och komma tillbaka först vid slutet av sommaren, när deras ungar kan följa med.

Men i år såg jag tre fiskmåsungavid stranden nedanför glasskiosken i slutet av juni. De var uppenbarligen inte flygfärdiga. De höll sedan till där eller uppe vid kiosken resten av månaden och blev matade av mamman. Jag såg senare en fjärde unge tillsammans med dem. Ibland hoppade de upp och flaxade med vingarna i någon slags flygövning. men de kom bara någon meter ännu så länge.


Hägern

Hägern blev ju av med sin plattform i maj. Men den kom ändå tillbaka på besök då och då. Senast jag såg den var dock den 3 juni. Då stod den på en av pilstammarna, som hänger ut över vattnet. Den stod bara ett par meter från mig och lika nära sothönsboet där.

Hägern brydde sig varken om dem eller om mig. Den stod kvar i lugn och ro. Efter ett tag flög den några meter till ett annat träd. Så småningom förflyttade sig hägern till ett tredje träd närmare Badviken innan den flög vidare till träden närmare Svanboet. Det finns fler bilder på den i ett galleri här.

Jag har senare fått höra att den nu - liksom tidigare - också har ett tillhåll i en tall på sluttningen upp mot Nybohov. Jag har ännu inte hunnit kolla det, men jag ska.

Andra fåglar vid sjön
Även skrattmåsarna stannade kvar vid sjön i ovanligt stor utsträckning. Det fanns även en del gråtrutar och silltrutar kvar. En del dagar har det även funnit ett stort antal ladusvalor, som jagat insekter strax över vattenytan.

Vid några tilfällen har också viggar besökt Trekanten. Som mest såg jag fyra på en gång vid Trekantsparken den 27 juni. Den kull med storskraksungar, som visade sig i slutet på maj, dök dock aldrig upp igen. Jag vet inte vart den tog vägen.

Fåglar runt omkring

Jag har som sagt inte följt fåglarna runt omkring sjön särskilt noga sedan stararnas och blåmesarnas matning av ungarna avslutats.Men lite har jag väl sett. Bl a en sädesärla, som matade sin unge uppe på Liljeholmsterras-sen.

Men naturligtvis fanns de där som vanligt: Koltrastar, snöskator, ringduvor, stadsduvor och gråsparvar.