Fåglar kring Trekanten


Det här är en slags fågelbok för Trekanten.

Sedan 2006 har jag regelbundet fotograferat fåglar kring Trekanten. Jag har också skrivit ner vad jag sett. Men jag är inte någon ornitolog. Ibland har jag vetat vad det var för fåglar jag plåtade. I andra fall har jag med hjälp av mina fågelböcker försökt ta reda på vilken fågel det var och hur den lever.

Jag har sammanställt mina bilder och mina texter till min lilla personliga och lokala fågelbok för Trekanten. Här hittar du bilder på alla fåglar jag träffat på och fotograferat här. De är ordnade så att jag börjar med dem man brukar se på vattnet. Därefter kommer dem i strandkanten samt måsar och andra man oftast ser över vattnet. Sedan förflyttar jag mig ut till gräsmattorna runt omkring, upp i buskar och träd samt slutligen dem som huvudsakligen finns i de små skogsområdena runt sjön.

Klickar du på bilden får du se den i större skala. Klickar du på fågelnamnet kommer du till den sidan i fågelboken med beskrivning och bilder. Ja, du kan t o m höra hur de låter. D v s om texten är blå. annars finns ingen beskrivning ännu. Men den kommer förhoppningsvis snart.

I kolumnen till höger finns också länkar till resp sida i fågelboken. Men där är de ordnade alfabetiskt. Det går fortare om du vet vad du söker.

Där finns också en länk till en lite mer personlig berättelse om hur den här fågel-boken kommit till. Och en länk till Andra fåglar för den riktigt fågelintresserade.

Jag håller nu (maj 2014) på att successivt revidera fågelbeskrivningarna, dels för att få mer aktuella bilder och beskrivningar av var och när jag sett fåglarna här vid Trekanten, dels för att göra alla bilder till större popupbilder, en storlek jag avser att successivt föra in även i andra delar av hemsidan.


Knölsvan

Sothöna

Rörhöna

Gräsand, hane, hona

Knipa hona, hane

Vigg, hona, hane

Storskrake, hona, hane

Skäggdopping

Kanadagås

Vitkindad gås

Grågås

Skedand, hona

Gråhäger

Mellanskarv

Strömstare

Skrattmås

Fiskmås

Gråtrut

Silltrut

Sångsvan

Fiskgjuse

Duvhök

Sparvhök

Korp

Kråka
Skata
Kaja

Nötskrika

Ringduva

Stadsduva (tamduva)

Större hackspett

Strandskata

Koltrast

Snöskata (björktrast)

Rödvingetrast

Stare

Talgoxe

Blåmes

Gråsparv, hona, hane

Pilfink
Grönfink
Nötväcka
Trädkrypare

Bofink, hane
Rödhake

Sädesärla
Gråsiska, hona Grönsiska Steglits
Ladusvala
Svartvit flugsnappare, hane

Lövsångare

Sidensvans