Om Kring Trekanten


Jag började titta på fåglar och bada i Trekanten långt innan jag år 2003 flyttade till Liljeholmen. Jag bor nu med utsikt över sjön och fortsatte naturligtvis att promenera runt sjön sedan jag flyttade hit. Mest spännande tyckte jag sothönsen var. På vårarna innan löven sprack ut lokaliserade jag deras bon. Som mest såg jag sju bon år 2004. När löven sprack ut blev det svårare att se bona. Jag försökte ändå följa sothönsen för att se när de låg på ägg, när de första gången visade sig med de "rödhåriga" ungarna, när de matade dem och hur ungarna sedan växte till sig – eller försvann.

När svanparet häckade här 2006 hade jag just skaffat en digitalkamera och kunde dokumentera det jag såg på ett annat sätt. Det året kom de att bli nya huvudpersoner för mig.

Med tiden har mitt intresse utvidgats till att också omfatta alla andra fåglar och även annat, som jag ser - såväl på och vid sjön som i omgivningarna runt omkring. Och när man väl börjar titta finns det mycket att se. Förutom fåglar finns här rådjur, harar och ekorrar, grodor och paddor, insekter och fjärilar, träd och blommor och mycket, mycket mer. Allt det har jag försökt fånga och dokumentera på olika sätt.

Via kabisa.se till Kring Trekanten
Under det för svanfamiljen dramatiska året 2006 sökte jag på alla sätt få reda på vad som hände med dem. Jag upptäckte då en hemsida, kabisa.se, som kunde ge en hel del information om dem. jag fortsatte att följa den hemsidan även under 2007. När Aloe sommaren 2008 dök upp igen vid Trekanten efter nära ett års frånvaro, kunde jag därför inte låta bli att tala om det för Per, som gjorde sidan. Detta ledde till att vi kom att träffas och utbyta tankar. På så sätt inleddes vårt samarbete, som till en början innebar att mitt material ingick som en underavdelnng till kabisa.se.

När vi på våren 2009 valde att dela upp oss på två hemsidor behöll jag - med pers goda minne - den grundläggande design mitt material fick på kabisa.se. Per har sedan fortsatt hjälpt mig med design och annat under hemsidans fortsatta utveckling. Pers egen hemsida är för närvarande under omarbetning.

Min idé

Mitt fotograferande har lärt mig att inte bara titta på de storslagna, vackra vyerna. Jag har alltmer börjat se och intressera mig för de små detaljerna i naturen. En fot på en sothöna liknar nästan inget annat man kan se. En fluga kan vara vackert skimrande. Nervsystemet på ett löv är fascinerande om man verkligen tittar noga. Osv. Till höger finns några exempel på vad jag menar.

När jag valt ut mitt material kring Trekanten har jag därför inte varit ute efter det uppseendeväckande, det spektakulära. Jag har i stället velat dokumentera det vardagliga, det som händer runt omkring oss utan att vi oftast lägger märke till det.jag har allt mer börjat titta på inte bara vilka arter jag ser utan mer vilka vanor de har, hur de beter sig i olika situationer och kanske dramatiska situationer i det lilla.


Vardagen kring Trekanten är alltså grunden för den här hemsidan. Men när jag ändå har material som kanske är mer spännande och uppseendeväckande från mina resor har jag naturligtvis inte velat undanhålla det för den som är mer allmänt naturintresserad. mest spektakulär är naturligtvis den resa till Antarktis, som jag gjorde 2007. Bilden visat stjärtfenan på en knölval just när den ska dyka strax utanför Antarktis.


Kontakta mig

Jag vill naturligtvis gärna få din hjälp att göra hemsidan intressant och givande. Jag är t ex själv varken ornitolog eller expert på annat jag beskriver. Det kan alltså smyga sig in en del felaktiga artbestämningar eller andra sakfel. På den punkten har jag numera fått hjälp av Lennart Jalmarsson, som har bättre ordning på det här än vad jag har. Hör gärna av dig och hjälp mig att rätta till sådant på ove.elfgren@bredband.net med dina synpunkter och kommentarer. Du får också gärna komma med egna bidrag som du tycker borde vara med på min hemsida.