Trekanten
Större delen av den här hemsidan handlar om vad som finns i och runt omkring sjön Trekanten, men på den här sidan tänkte jag fokusera med på själva sjön och dess närmaste omgivningar.

Trekanten är ju en relativt liten sjö. Den är centralt belägen i Stockholm men ligger ändå lite grann vid sidan om de flesta människornas vanliga färdvägar. Det är väl det som gör att den för oss, som rör oss kring sjön, har kunnat bli den oas den är för oss.

Det finns ju mycket bebyggelse och verksamhet runt sjön, men ändå tillräckligt mycket natur för att medge ett ganska rikt djurliv runt sjön, naturligtvis mest fåglar. Många års intensivt arbete med vattenkvalitén har också medfört att den har blivit en av Sveriges bästa badsjöar enligt en artikel i Dagens Nyheter.

Via länkarna till höger kan sdu läsa lite mer om historien kring sjön. Där beskrivs också vad man kan göra kring sjön. Arbetet med den vattenkvalité som behövs för alla de olika aktivteterna beskrivs i ett särskilt avsnitt. Jag försöker också visa på vart man ska vända sig med de frågor, funderingar och förslag att göra det ännu bättre som man har, d v s vem som har hand om vilken fråga. På så sätt får vi alla en möjlighet att påverka i önskad utveckling.

Fakta om Trekanten

Största längd

700 meter


Största bredd 250 meter
Sträcka runt sjön Knappt 2 km
Vattenyta 13,5 hektar
Största djup Ca 7 meter
Medeldjup 4,4 meter
Vattenmängd Ca 570 000 kubikmeter
Tillrinningsområde Ca 60 hektar
Avvattning Genom en kulvert från Trekantsstran- den till Liljeholmsviken

Huvuddelen av dessa fakta kommer från Stockholm Vatten.