Kontakt och bidrag

Jag behöver din hjälp för att göra Kring Trekanten så läsvärd som möjligt. Jag behöver hjälp av dina idéer om vad den bör innehålla, dina iakttagelser om djur och natur kring Trekanten, dina bidrag i text och bilder och din kunskap när det gäller att rätta till sakfel jag gör mig skyldig till och din uppmärksamhet på tekniska fel, som insmyger sig. Jag hoppas att vi tillsammans ska kunna åstadkomma någonting som väcker mångas intresse och kan sprida vår gemensamma kunskap om djur och natur kring Trekanten.

Du kan bidra till hemsidan genom att på sidan Iakttagelser från besökare skriva och därmed förmedla till andra intresserade vad du sett i naturen kring Trekanten. Där kan du också ställa frågor och kanske få svar från mig eller andra besökare.

Vill du bidra med något mer av allt det här kan du skicka ett e-brev först och tala om vad du vill bidra med - innan du skickar något annat. Då är det lättast att komma överens om hur ditt bidrag ska kunna användas. Jag försöker höra av mig till alla bidragsgivare och e-postare i allmänhet.

Det finns här vissa regler vi alla måsta anpassa oss till. Det måste vara uppenbart att det är dina egna bilder du skickar in till Kring Trekanten. Skickar du en text ska den vara skriven av dig. Om något lånats från annan källa ska denna anges. Förekommer människor på bilderna måste du ha deras tillstånd till att bilderna publiceras på Internet.

Bilden ovan visar kanadagäss i Badviken den 2 november 2008.

ove@kringtrekanten.se