Februari 2008

I början av månaden avlöstes soliga dagar med plusgrader av andra med regn- eller snöoväder. Emellanåt frös det till ett tunt lager nyis på sjön, men mer blev det aldrig. marken blev egentligen aldrig snötäckt på hela månaden. Fr o m den 13 feb-ruari tog solen över. Resten av månaden var det huvud-sakligen soligt väder. Till att börja med var det minusgrader. En kraftig vind hindrade dock isen från att lägga sig helt. Efterhand blev det upp till åtta grader varmt.

Det inte bara kändes som vår i luften. Allt fler vårtecken dök upp. Snödrop-parna blommade i Örnsberg den 4 februari. Bred-vid dem stod då vintergäcken i knopp. Krokusen nedanför Ter-rassen stod i knopp den 16 februari och blommade för fullt den 23. Kejsarolvonet i Kryddparken ha-de fullt utslagna blommor den 23 februari. Allt fler av buskarna kring Trekantsparken började få bladknoppar.

Eftersom det nästan hela månaden fanns mer eller mindre is i Trekan-ten fanns det få fåglar i själva sjön. I det öppna vatten som fanns sim-made ofta ett par gräs-änder. En flock skratt-måsar stod ibland på den tunna isen eller kretsade kring Mat-ningsplatsen. Mot slutet av månaden dök där också upp några kana-dagäss och viggar.I buskagen utefter Trekantsstranden var det hela gott om gråsparvar. Där fanns också några talgoxar och blåmesar. På Terrassen kunde man oftast se grönfinkar, talgoxar och blåmesar i buskarna och koltrastar och snöskator på marken. I det utglesade skogspartiet däremellan såg jag en gång en större hackspett.

På sluttningen mot Nybohov träffade jag en dag på tre rå-djur, som rörde sig i närheten av gångvägen bort emot Blommens-berg. Jag tror att det var en get med två fjolårs-kid. En hare satt några gånger nära Tomtplat-sen när jag kom dit. En ekorre höll hela tiden till vid Tomtplatsen, oftast i den stora eken där. Där var också gott om trastar, skator och ibland kråkor. Ett par gånger träffade jag ock-så på några nötskrikor där.