Februari 2010

Under februari fick vi ovanliga besök av steglitser, grönsiskor och större hackspettar. Dessutom såg jag koltrastar, kråkor, skator, stadsduvor, gråsparvar, pilfinkar, talgoxar och blåmesar.

Även februari 2010 var kall och snörik. Enbart några dagar vid månadens slut gick temperaturen upp över noll grader. Oftast var det betydligt kallare än så. Tidigt på morgonen den 22 februari visade min termometer på -24 grader. När jag senare på dagen gick ut låg temperaturen kring -16 grader. Då. liksom ganska ofta under månaden, sken solen.

Isen låg naturligtvis tjock och stabil hela månaden. Skridskobanan hölls väl plogad och var väl besökt.

Fåglarna kring sjön
Även under februari fick vi en del ovanliga fågelbesök kring Trekanten.

Steglitser och grönsiskor


Den 22 februari fick vi t ex besök av steglitser och grönsiskor vid Anticimex. De satt på gångvägen och i alarna vid stranden och åt på alfrön. De kom alltså tillbaka hit efter att ha varit helt borta i en och en halv månad. Åtminstone såvitt jag sett. Det var dock lite färre nu än i de stora flockar jag sett i början av januari.

Steglits vid Anticimex
Steglits vid Anticimex

Grönsiska vid Anticimex


Större hackspett

Den 5 februari såg jag två större hackspettar, troligen en hane och en hona, virvla runt i ett av träden vid Trekantsstranden. Det är ett ställe där jag inte sett sådana tidigare.

I övrigt såg jag få fåglar runt sjön. Bland dem fanns en blåmes och en nötväcka.

Fåglarna kring "Fågelparadiset"

Vid "Fågelparadiset var det som vanligt gott om fåglar.


Men vid "Fågelpara-
diset" fanns det som vanligt gott om koltrastar och gråsparvar. Idag såg jag också många pilfinkar där.

Utefter resten av Trekants-
stranden och bort till badet såg jag mest skator och snöskator även om jag hörde fåglar lite här och var.

Koltrast, hona, vid "Fågelparadiset"
Gråsparv, hane, vid "Fågelparadiset"

Pilfink vid "Fågelparadiset"


Andra fåglar runt Trekanten

Det fanns få fåglar på sluttningen mot Nybohov. Men den 5 februari inträffade en lustig episod vid bollplanen där.

Jag såg två kråkor i trädtopparna. En man, som passerade, kallade dem "sina kråkor". De brukade möta honom på hans promenader och följa med honom på den. De höll till i trädtopparna men kom då och då fram till honom och bev matade ur handen. Det är den första jag hört som rastade kråkor i stället för hundar.
Över huvud taget börjar fåglarna bli mer aktiva och högljudda med ljuset. På olika ställen runt sjön såg jag - förutom de jag nämnt - talgoxar, blåmesar, skator och snöskator.