Februari 2007


Februari blev faktiskt - till skill-nad från januari - en riktig vintermånad. Temperaturen låg i början av månaden kring noll grader. Det låg då ett tunt snö-täcke på marken. Trekanten var täckt av en riktig skridskois. Vid mitten av månaden kom det mer snö medan temperaturen sjönk till några minusgrader. Det var ofta grått väder, men emellanåt bröt solen igenom ordentligt. Då kunde man ta långa promenader - som på bilden - på isarna utanför Vinterviken och Hägerstens-hamnen. Några tidiga vårtecken syntes inte till.

Eftersom Trekanten hela månaden var helt täckt av is fanns det inga fåglar i den. Det fanns naturligtvis gott om gråsparvar och en del talgoxar och blåmesar i bus-kagen runt omkring. Vid flera tillfällen dök det upp gråsiskor. De brukar annars mest hålla till i skogar, men när maten tryter där söker de sig till mer bebodda trakter. Bilden visar en gråsiska vid Svanboet. Vid ett tillfälle såg jag också en entita i en av pilarna vid Trekantsstranden. Borta vid Hägerstenshamnen träffade vi också på en övervintrande rödhake.

Det var också gott om koltrastar såväl nere kring buskarna som uppe på sluttningen mot Nybohov. Och naturligtvis skator och kråkor.

Den här måna-den fick jag verkligen upp ögonen för den gamla Tomtplat-sen på sluttning-en upp emot Nybohov. Där höll såväl ett par större hackspet-tar som ett par nötskrikor till. Även en ekorre brukade hålla till i närheten, mest i den stora eken på Tomtplatsen. Tillsammans med koltrastarna gav de mer liv åt den här platsen än det var nere kring sjön.