Februari 2011

Månadens fåglar: En större hackspett samt koltrastar, snöskator, skator, talgoxar, blåmesar, gråsparvar, pilfinkar och skrattmåsar.

Vackert vinterväder men rekordkyla nattetid
Månaden inleddes med växlande molnighet och temperaturer över noll grader. Det tidigare tjocka snötäcket sjönk snabbt ihop. Det blev t o m lite barmark vid stranden mellan Svanboet och badet.

Men den 10-11 februari kom det tre decimeter nysnö följt av ett högtryck med klart väder. Det innebar strålande solsken på dagarna med temperaturer kring fem minusgrader och vindstilla. Nattetid sjönk temperaturerna till rekordlåga nivåer, som lägst på min termometer -22,4 grader.

Under månadens sista dagar blev det mer molnigt. Nattemperaturen steg till ca fem minusgrader medan det på dagtid blev någon grad över noll igen.

Inte så många fåglar vid Fåglparadiset som i början på vintern
När det kom mer snö och sedan kyla under februari kom en del fåglar tillbaka till Fågelparadiset. Det blev dock aldrig så många fåglar där som i början på vintern. Jag såg heller inte till dem på annat håll under mina promenader. Jag vet inte om de som saknas hade hittat bättre platser att överleva på på annat håll eller om de dukat under för den hårda vintern.


Vad jag såg vid Fågel-
paradiset var de vanliga fåglarna där: Oftast grå-
sparvar, pilfin-
kar, talgoxar och blåmesar (de senare minskade i antal på slutet).

Vid några tillfällen såg jag också koltrastar och snöskator, en gång även några stadsduvor.

Talgoxe vid Fågelpara-diset Pilfink vid Fågelparadiset Gråsparvar vid Fågelparadiset

Främst gråsparvar söker skydd i buskagen utanför restaurangen


Jag hade tidigare lagt märke till att gråsparvar och pilfinkar mot kvällen sökte skydd bland de låga buskarna utanför restaurangen. Det här blev ännu tydligare sedan stora delar av buskaget bäddats in i snö. Det hördes ofta ett högljutt kvittrande därifrån och alltfler sparvar försvann in under snön.


Färre fåglar även kring talgbollarna vid Matningsviken

Under februari hängdes det ut färre talgbollar bland de små träden vid Matningsviken. Därmed blev det också färre fåglar där. Vanligast var nog pilfinkarna, men ibland fanns där bara blåmesar. vid ett tillfälle behärskade en koltrast hela trädsamlingen medan ett par talgoxar fick hålla sig i skymundan.

Den 20 februari satt helt överraskande en större hackspett, hona, vid en av talgbollarna. Den flög dock snabbt upp i träden utefter stranden intill innan den försvann bortåt Terrassen till.

Talgoxar på sluttningen mot Nybohov
Under hela månaden såg jag aldrig några fåglar på sträckan från Matningsviken till Blommensbergsviken. Och endast vid ett tillfälle såg jag några talgoxar på sluttningen mot Nybohov. Annars var där tyst och helt tomt på fåglar.

Gråsparvarna fortsatte att övernatta i skatboet i Kryddparken


Jag tittade på varje promenad till det skatbo i Kryddparken jag tidigare upptäckt att gråsparvar övernattade i. Det fortsatte de med. Kom jag för tidigt på eftermiddagen var det tomt på fåglar kring boet, men lite senare samlades de där igen och kröp in i boet. vid ett tillfälle fanns även en skata där, men den avlägsnade sig snabbt, Jag vet inte om det var frivilligt eller om den blev bortjagad.


Skatmöte i Trekantsparken
Ibland ser man en stor mängd skator samlade i ett enda träd i Trekantsparken. Så var det t ex den 28 februari. Efter att ha suttit där och kraxat en stund flög de iväg mot stan till en efter en tills hela trädet var tomt.