Augusti 2011. Rådjur och fiskgjuse

Månadens fåglar: Fiskgjuse, silltrut, kråka, skata, stadsduva, ringduva, sothöna, gräsand och vigg.

Temperaturen blev successivt lägre under augusti men inte så mycket. Oftast låg den över eller omkring 20 grader ända fram till månadens allra sista dagar. Däremot var det mycket växlande molnighet. Under andra veckan kom några rejäla åskskurar, men även i övrigt kom en hel del skurar.

Rådjur på sluttningen mot Nybohov
Eftersom det inte hände mycket på sjön under månaden börjar jag uppe på Sluttningen mot Nybohov. Där träffade jag den 8 augusti på tre rådjur, två hindar och en bock, vid Tomtplatsen. Jag tillbringade en kvart tillsammans med dem på ett tiotal meters håll utan att de var det minsta skrämda. De betade i lugn och ro av löven där eller ägnade sig åt varandra. Det resulterade i en hel del bilder och den här lilla filmen.

Den första hinden på stigen ett tiotal meter framför mig.

Först så småningom började de dra sig bort mot Blommensbergsviken till.

Jag fick senare höra att de ganska ofta höll till där eller t o m ner mot Doftparken. Och när jag på en senare promenad var mer uppmärksam, fick jag från gångvägen på Sluttningen syn på råbocken en bit in i skogen lite högre upp. Den försvann efter en stund ännu högre upp. Från bilderna kunde jag konstatera att det vänstra hoprnet på den nu hängde på trekvart. Det gjorde det inte vid vårt första möte.

Fiskgjusen fotograferad
I flera år har personer runt sjön berättat att vi brukar ha besök av en fiskgjuse, som då och då dyker efter fisk i sjön. Vanligen verkar den hålla till i närheten av berget vid Blommensbergsviken.


Jag har dock aldrig tidigare vare sig sett eller fotograferat den. Men den 29 augusti upptäckte jag från Trekantsparken att den svävade ganska näre ute över sjön. Jag hann få några hyggliga bilder innan den cirklade sig bort mot andra ändan av sjön. Av dem kan jag se att den saknade en eller två vingpennor ute på högra vingen.


Ringduva vid Trekantsstranden


Samma dag såg jag en ringduva i ett träd vid Trekants-stranden. De var ju ganska vanliga överallt kring sjön tidigare på sommaren, men nu var det länge sedan jag såg någon. Den kuttrade ivrigt men fick aldrig något svar.


Kamp om brödfödan bland fåglar i Trekantsparken
På promenaden dessförinnan d v s den 22 augusti, utspelade sig en kamp om brödfödan i Trekantsparken.


En liten flicka matade dem med bröd. Där fanns massor av stadsduvor, skator och kråkor. Dit kom också fyra stora silltrutar. Det var spännande att se spelet mellan främst trutarna, kråkorna och skatorna när de använde ömsom skrämseltaktik, ömsom list för att komma åt godbi-
tarna. Det var inte alltid "störst går först".

Kråka, tillfälligt i utkanten Kråka, tillfälligt i utkanten Tillfällig återhämtning för skatgänget

Duvorna föreföll att egentligen inte delta i det spelet. De stannade oftast kvar och åt medan de andra bråkade. Men om en duva plötsligt blev skrämd och flög upp följde alla de andra med omedelbart. Sedan tog de en sväng i luften innan de återvände, foertfarande alla på samma gång.

Några av svanarna obducerade
Svanhonan och en av ungarna, som dött i juli, blev obducerade. De preliminära obduktionsrapporterna visade att det troligen inte var någon människa som hade skadat eller haft ihjäl svanarna. Det fanns således inga tecken på yttre våld. Man misstänkte i stället en infektion hos fåglarna eller kanske gifter, som kan ha kommit loss från sjöns bottensediment. Slutrapporten är såvitt jag förstår ännu inte klar men kan kanske ge ett svar på varför svanarna - och kanske också andra fåglar i sjön - dött..

Gräsänder och några sothöns på vattnet vid Trekantsparken

Efter att så många av sjöns fåglar, främst ungar, dött under juli lämnade även många av de övriga fåglarna sjön. Men några få blev kvar.


Under hela augusti såg det likadant ut ute på vatten-spegeln. Vid Trekants-parken fanns 10-20 gräsänder. Hanarna hade eklipsdräkt och var svåra att skilja från honorna. Bland dem fanns 2-3 sothöns.


Enstaka gräsänder fanns också utefter Trekantsstranden och i Matningsviken. Någon enstaka gång fanns en sothöna eller gräsand även i Sjögräsbältet.

Viggar utanför Badet


Förutom de fåglar, som stannat kvar i sjön höll också några viggar till vid Badet och i Sjögräsbäl-tet. Några honor kom också en dag ända borts till Fiskevården. Viggarna var dock påtagligt färre i år än de brukar vara i augusti.


Sensommarblomning och frukter på träd och buskar


På prome-naderna kunde vi också glädja oss åt en vacker sensommar-blomning med bl a ljung på berget vid sjön. Rönnbär och kastanjer hade kommit på träden och nyponen på sina buskar.

Gott om nypon i buskaget på Terrassen, men också kvardröjande röda och vita blommor.

Bocken kommer fram
Den andra hinden reser sig och kollar in mig
Råbocken på sluttningen andra gången
Vänstra hornet på den hänger nu på trekvart
Fiskgjusen svävade över vattnet vid Trekantsparken
Fiskgjusen drog sig längre bort
Ringduva vid Trekantsstranden
Skata vid Trekantsstranden
Silltrutarna kommer inflygande
Silltrutarna tar tillfälligt över matplatsen
En av trutarna, tillfälligt utanför
En av trutarna på "matbordet"
Gräsand vid Trekantsparken
Gräsänder vid Trekantsparken
Två sothönor vid Trekantsparken
Vigg i Sjögräsbältet
Vigg i Sjögräsbältet
Vigghonor utanför Trekantsparken
Rönnbär på Sluttningen
Hästkastanjer vid Trekantsstranden
Vingfrukter på okänt träd