Maj 2010

Månadens fåglar: Knölsvan, sothöns, knipa, storksrake, vigg, kanadagås, skrattmås, fiskmås, gråtrut, silltrut, sädesärla, bofink, strandskata, stare, nötväcka, större hackspett, kråka, blåmes och talgoxe.

Första hälften av maj var det normalt majväder, ganska grått, en del regn och temperaturer mellan noll och tio grader. Andra hälften präglades av en fuktig värme, oftast över tjugo grader med ganska mycket sol men mest soldis eller lätta moln. Som vanligt i år kom de få regnen på nätterna.

Fåglar i sjön

Knölsvanar


Ett par knölsvanar slog sig ner i Trekanten i månadsskiftet april-maj. Det var inte vårt gamla par, Aloe och Svea, utan ett helt nytt. De stannade kvar i sjön hela månaden. Mest höll de till vid stranden av Trekantsparken. De visade dock inga tecken till att börja bygga bo eller häcka. Kanske var de för unga för det.


Sothöns

Det var ett ovanligt bra år för sothönsen i år. Vid min "boinventering" i början av maj, innan lövverken dolde bona, räknade jag in sex bon.

Vid Trekantsparken fanns som vanligt ett bo även om det i år flyttats till det gamla doppingboet från förra året. Där blev det åtta ungar i månadsskiftet maj-juni.

Vid Matningsviken låg ett bo på samma plats som förra året. De brukar vara tidiga på ägg, men inte så i år. Från mitten av månaden låg de dock stadigt i boet.

Vid Grillplatsen fanns ett nytt bo. Även de här sothönsen var ganska sena att påbörja ruvningen.

Vid bersån vid Anticimex var det stor aktivitet på sothönsen, som tydde på att det fanns ett bo där. Men jag kunde inte se själva boet. Här såg jag sedan sju ungar i månadsskiftet maj-juni.

I boet vid Svanboet påbörjades ruvningen tidigt. Här kläcktes i slutet av månaden sju ungar som ni kan se på filmen nedan.Det sjätte boet låg i Blommensbergsviken innanför bron. Även de lade sig till ro ganska tidigt på äggen.

Gräsänder


Det var även ovanligt många gräsänder i år.

Den första kullen med andungar såg jag den 18 maj vid Svanboet. Bilden t v är på den kullen några dagar senare.

Men sen dök det upp nya andkullar på varje promenad resten av månaden. Ungana var av varierande ålder och storlek.

Knipor

Av det knippar, som så överraskande dök upp i Trekanten i april, stannade honan kvar någon vecka in i maj. Sedan såg jag inte till henne. Men det skulle senare visa sig att hon trots allt varit kvar i eller i närheten av sjön.

Viggar, storskrakar och andra tillfälliga besökare i sjön


Som vanligt på våren fick Trekanten besök av flyttfåglar på väg mot sina häckningsplatser.

Vigghanen till höger passerade den 8 maj.

Den här storskraks-
honan passerade den 11 maj.

Kanadagåsparet passerade samma dag, den 11 maj.


Gråhägern


Tidigare år har det ju bott en häger på Plattformen ute i sjön. När man förra våren rev den flyttade hägern upp i en tall på Nybohovssidan av sjön. Den försvann därifrån i månadsskiftet augusti-september.

Men i maj i år har den då och då besökt trekanten igen. Jag har sett den vid Grillplatsen och bland träden över vattnet mellan badet och Bron.


Måsar och trutar

Det brukar ju komma ganska många måsfåglar till Trekanten under våren. Det gjorde det i år också. Vanligen brukar de flesta försvinna mot slutet av maj för att häcka någon annanstans, men i år verkar ovanligt många stanna kvar.

Det gällde i första hand skrattmåsarna. Förutom att vara ovanligt många i år verkade de flesta stanna kvar hela månaden ut.

Fiskmåsarna var som vanligt inte lika många. Jag såg inte till några av dem under mina sista promenader i maj.

Däremot såg jag på min sista majpromenad en gråtrut, som hade hittat eller fångat en stor fisk. Så här såg det ut.Ett par silltrutar dök också upp då och då under maj.

Fåglarna på taket - strandskator och fiskmåsar


Ett par strandskator hade börjat ruva på ägg på taket till Ahlsells i mitten av april. Den 18 maj kläcktes två ungar. De började sedan röra sig över ett allt större område på taket - särskilt den delen som låg närmast Trekants-parken - väl övervakade av den ena vuxna strandskatan medan den andra skaffade mat åt dem.

Den 8 maj upptäckte jag att även ett par fiskmåsar häckade på taket i hörnet mot den bakomliggande huskroppen. Den 25 maj började åtminstone tre fiskmåsungar att röra sig på den delen av talet.

Båda ungkullarna växte till sig och rörde sig över allt större områden på taket mot slutet av månaden.

Fåglarna runt omkring sjön
I maj har ju de flesta flyttfåglar redan anlänt. Mycket händer på sjön. Löven kommer och gör det svårare att följa fåglarna bland träden runtomkring. Allt detta gör att jag inte ägnar så mycket uppmärksamhet åt det som händer på "landsidan" av mina promenader. men en del såg jag.

Starar

Från den 22 maj: Stararna drog snabbt till sig mitt huvudintresse. På gräsmattorna i Trekantsparken och vid Trekantsstranden var de fler än jag någonsin sett tidigare. Så var det även kring Matningsviken, Terrassen och Grillplatsen. Jag fick där snabbt syn på tre olika bon i hål uppe i träden. Jag stod ett längre tag nedanför boet precis vid Matningsviken, samma bo jag följde förra året.


Nere på marken en bit från trädet låg en hög med brödrester. Stararna flög fram och tillbaka och hämtade bröd i högen och matade ungarna med. Ibland blev det riktigt stora brödstycken, som här. De flög olika vägar till boet hela tiden.

Jag såg bara en unge i taget i boöppningen men det kan vara olika, som turades om att visa sig.

Staren flög in med maten till ungen
Ungen hade ett stort gap att fylla

Sedan flög staren snabbt tillbaka till brödhögen igen


Nötväckor


Vid Tomtplatsen hade ett par nötväckor flyttat in i det undre av två hackspetthål i en tall. Ungarna var tydligen kläckta nu eftersom båda färäldrarna for som skottspolar med mat till dem. När den ene lämnat ifrån sig sin mat var den andre redan på väg.


Andra fåglar kring sjön


Under några dagar mot slutet av månaden dök det upp en hel del ladusvalor som jagade insekter över och kring sjön.

I övrigt blev det mest ströbilder på de fåglar jag fick syn på; större hackspett, kråka, bofink, sädesärla, blåmes och talgoxe.

Sädesärla vid Svanboet
Blåmes på en kvist

Talgoxe på en mur