Maj 2008


I början av maj var det en ganska god vårvärme med en högsta temperatur på bortåt 25 grader den 11 maj. Sedan kom en betydligt svalare period med en del regn men också mycket sol. Mot slutet av månaden blev det återigen mest sol och betydligt varmare. Den 31 maj uppgick temperaturen till nära trettio grader.

Lövsprickningen var tidig. T o m ekarnas löv slog ut den 1 maj. Häggen blommade den 6 maj. Och sedan visade sig naturen upp sig i sin allra vackraste skira vårgrönska.

Den 1 maj hade Trekanten besök av två kanadagäss, men det var väl det sista besöker för våren. Vid enstaka tillfällen dök även viggar upp. Hägern gjorde besök bl a den 19 maj. Den 17 maj dök det upp ett svanpar i sjön. De såg ut som Aloe och hans tredje hona, men jag kom aldrig åt att se om någon var ringmärkt. Men det var enda tillfället jag såg dem i maj.

Den 19 maj visa-
de två andhonor upp sina tio resp elva ungar kring grillplatsen. Samma dag kom sothönsparet närmast Matningsviken fram med sex nykläckta ungar. Paret inne i Blommensberg-
viken hade tre ungar den 24 maj. De försökte mate ungarna med en död abborre, men de var inte intresserade.

För fåglarna runt sjön präglades maj månad av bobyggande, ruvning och matning av ungar. För de flesta fåglarna kunde jag inte se bona i det allt tätare lövverket, Men några kunde jag följa lite grann.

Många gråsparvar hade sina bon under taket på Sportfiskarnas hus. De höll som mest intensivt på med matning i mitten av månaden. Mot slutet av månaden var många ungar ute på flygövningar med sina mammor.

Jag såg två starbon. Det ena låg i ett hål i en trädstam mitt på Trekantsstranden. Det andra fann i en trädstam bortanför Matningsviken. I båda fallen kunde jag följa föräldrarnas upprepade turer från intilliggande gräsmattor till boet.

Jag såg också flera snö-
skatsbon i grenverket bland träden utefter Trekantsstranden. Den 13 maj kunde jag se de första ungarna i bona. Den 19 maj prövade de första ungarna sin flygförmåga med blandat resultat. Det kan du bl a läsa om i
Lilla snöskatans första flygtur.


I skogspartierna var det ännu svårare att följa fåglarna och de andra djuren i grönskan. Jag kunde fotografera koltrastar, rödhakar och ekorrar, men så mycket mer blev det inte.