<Kring Trekanten | Naturdagbok och fåglar kring Trekanten

Maj 2009

I maj 2009 följde jag med spänning svanarna, men de häckade inte. det gjorde däremot sothöns och gräsänder. Skäggdoppingarna avbröt sitt försök men en storskrakshuna visade upp sina ungar. Jag följde också matninge av star- och blåmesungar.

Maj månad inleddes med sol och temperaturer på närmare 20 grader. Sen följde en period av blandat väder och temperaturer på 10-15 grader. sista veckan var dock övervägande solig med temperaturer på slutet på upp till 27 grader.

De flesta stora träden hade sin lövsprick-
ning omkring den 1 maj. Redan då började häggen också blomma. Omkring den 15 maj började också syrenerna blomma. Det blev alltså inget uppehåll mellan hägg och syren.


Blåsipporna hade blommat ut i början av månaden. Vitsipporna blommade då som mest, liksom skogsviolerna. Den 10 maj blommade blåbärsriset och harsyran på Nybohovssidan. De första blommande liljekonvaljerna såg jag högt upp på sluttningen mot Nybohov den 26 maj,

Aloe
fortsatte länge att bygga på sitt bo alldeles för nära strandkanten i hopp om att Svea skulle lägga ägg där. Han försvarade det också aggrssivt mot alla hundar som kom i närheten. På bilden ska han just attackera en stor lösspringande hund, som kom för nära.

Den 6 maj skjöt stadsdelsförvalt-
ningen ut boet på ett säkrare avstånd från land. Aloe accepterade detta och fortsatte att bygga. Men Svea visade föga intresse vare sig för Aloe eller boet. Hon simmade mest runt utefter stränderna och glassade och blev matad. Mot mitten av månaden gav Aloe upp sina planer på häckning och började på ett annat sätt simma runt sjön, ibland ensam, ibland tillsammans med Svea. Men det verkar inte bli någon svanhäckning i Trekanten i år heller.

I år såg jag sammanlagt sju sothönsbon i sjön. Men det verkade som om det blev en riktig häckning i bara fyra av dem. I boet vid Matningsviken (bilden) kläcktes två ungar den 25 maj. I boet bortom Badviken såg jag de första av sex ungar den 31 maj. då pågick fortfarande ruvningen vid Trekantsparken och eventuellt vid Svanboet.

Den första gräsandskullen såg jag bland pilarna vid Terrassen den 21 maj. Det fanns fyra ungar i den. Doppingarna, som i april i år började bygga på ett bo vid Trekantsparken fortsatte med det några dagar in i maj innan de försvann. Däremot såg jag den 26 maj den här storskrakshonan simma runt halva sjön med sina tio små ungar. De måsta ha kläckts intill trekanten utan att jag märkt det. Tyvärr såg jag dem aldrig mer, i vart fall inte under maj månad.


Hägern kom då och då på besök. Till att börja med stod den ibland på Plattformen. Men vid hans besök den 21 maj var denna borta. Han fortsatte dock att komma då och då. Den ställde sig då bland pilarna kring Terrassen och Svanboet för att efter ett tag sväva ut över sjön och försvinna mot stan.

Det var hela maj månad gott om måsar, främst skrattmåsar, på och kring sjön.

För fåglarna runt sjön präglades maj månad av bobyggande, ruvning och matning av ungar.


Bäst koll hade jag på ett starbo vid Matningsviken. Från den 13 maj kunde jag följa föräldrarnas matning av vad som sedan visade sig vara en enda unge. Den 31 maj var den ute på sina första flygövningar.


Ungen flaxade med vingarna och pep

Tillbaka en vända till tryggheten i boet

Och så var det dags för en ny tur. Trägen vinner

Vid slutet av månaden kunde jag också följa ett blåmespars flygande in i och ut ur ett bo, lågt placerat i ett träd vid Stranden av Trekantsparken.


Mellanlandning ovanför boet

Och så in i det så fort som möjligt

Ut igen. Måste stanna, lätt bländad av ljuset utanför

Utan att ha närmare koll på dem vet jag att många gråsparvar häckade under taket på Sportfiskarnas hus och att några snöskator boade i träden utefter Trekantsstranden. Den första snöskatsungen såg jag dock redan den 13 maj på sluttningen mot Nybohov.

En strandskata gjorde ganska täta besök vid Trekanten. oftast satt den på ett tak bredvid glasskiosken. Ibland tog den en promenad på gräsmatten eller flög ut över sjön. Även en flock silltrutar dök upp på taken en gång

Jag gjorde få turer upp i skogen under maj. Det fanns ju så mycket annat spännande att titta på vid sjön.