December 2009

Under december såg jag gräsänder, sothöns, knölsvanar, viggar, kanadagäss och storskrakar i sjön. Runt omkring såg jag steglitser, grönsiskor, koltrastar, talgoxar, blåmesar, skator, gråsparvar och pilfinkar.

December månad inleddes med några minusgrader. Ganska snart kom dock nevembers fuktiga men varma väder tillbaka. Det varade ungefär en vecka. Sedan blev det riktigt vinterväder. Temperaturerna låg resten av månaden - med ett kort undantag några juldagar - ner mot eller t o m under tio minusgrader.


Den 16 december lade sig ett varaktigt snötäcke på marken. Det fortsatte sedan att snöa då och då resten av månaden. Snötäcket kring nyår närmade sig en decimeter. solen tittade dock emellanåt igenom och gav ett fantastiskt väder för vinterpromenader.

Isen lade sig definitivt på sjön den 18 december.Vid jultid började folk gå på isen. vid månadens slut fanns en fin skridskois, täckt av några centimeter lätt snö.


Svanar
Svanen i Matningsviken låg kvar där till dess isen lagt sig över hela sjön och alla fåglarna på sjön försvann.

Vid mitten av december dök det upp ännu en svan i Trekanten. Den höll sig för sig själv och hade en speciell taktik för att bli matad. När det kom någon, som såg ut att vilja mata den, sprang den upp på land och lade sig mitt framför fötterna på den som kom. Den såg utmattad och sjuk ut. Fick den mat åt den glupskt. fick den inte mat blev den mycket aktiv, ja t o m aggressiv mot den tilltänkte mataren. Såvitt jag
förstår var den vid bästa hälsa men mycket förslagen. Den han dock inte vara här ens en vecka innan isen tvingade bort den från sjön.

Storskrakar
Lite överraskande kom ett flock storskrakar tillbaka i början av december och lade sig att fiska som vanligt. De försvann dock när kylan satte in och den första snön föll.

Kanadagäss

Kanadagäs-
sen fortsatte att beta på gräsen i Trekantspar-
ken i stora flockar ända till dess snön föll och marken frös. De samlade sig då i Matnings-
viken innan de drog bort i samband med att isen började lägga sig här och var på sjön.

Gräsänder
Gräsänderna var som vanligt till en början utspridda över hela sjön. Vartefter isen lade sig samladede ihop sig utefter Trekantsstranden, som var isfri längst. Men när det frös igen även där försvann de sista änderna.

Sothöns
Det fanns i början av december bara få sothöns kvar i Trekanten. De höll då mest till tillsammans med gräsänderna utefter stränderna. De sista försvann också samtidigt med dem.

Viggar


Många viggar stannade kvar ända till dess isen började lägga sig. De höll ihop i grupp och rörde sig oväntat samordnat. jag undrade varför eftersom det inte alls liknar det beteende från dem jag är van vid.


Skrattmåsar
När isen lade sig dök det som vanligt upp skrattmåsar kring Trekanten. De brukar hitta en hel del ätbart på den nyfrusna isen. i år kan de möjligen ha blivit lite besvikna då isen nästan omedelbart täcktes av snö.

Fåglar runt omkring
I början av december började det bli fler blåmesar kring Trekanten än vad jag tidigare sett. Däremot såg jag påtagligt få gråsparvar på de ställen, främst kring Fiskevården, där det brukar finnas mängder av dem.

Isläggningen drev bort de sista fåglarna från sjön. Men snön och kylan lockade också fram till Trekanten fåglar, som annars inte brukar vara här.


Efter jul dök det upp stora flockar med mest steglitser och grönsiskor. De drev runt från den ena alen till den andra vid sjöstranden för att äta av fröna i alkottarna. blnad dem kunda jag också ibland skymta enstaka gråsiskor och kanske några andra småfåglar.

När snön och kylan kom satte fågelmatningen i det jag kallar "fågelparadiset" vid kollektivhusen igång. Den lockade gråsparvar, pilfinkar, blåmesar, koltrastar och några talgoxar. Jag såg t o m en nötväcka där en gång.


Kråkor och framför allt skator var det gott om kring Trekants-
parken och Trekants-
stranden.

Uppe på sluttningen mot Nybohov såg jag några koltrastar men annars var det glest med fåglar där.