December 2008


Jag var på semester i början av månaden och kom inte hem för-rän till Lucia. Fram till juldagarna var vädret växlande men i hu-vudsak grått. Temperaturen låg kring noll grader. Det fanns ingen snö men ett tunt lager nyis täckte större eller mindre delar av sjön.

Strax före jul kom kylan ordent-ligt. Temperaturen hamnade stadigt kring fem minusgrader. Isen lade sig på allvar. På annandag jul såg jag de första vandrarna och skridskoåkarna på isen. Solen sken oftast så det kom ingen snö. Därmed blev det en perfekt skridskois.

Så länge det fortfarande fanns lite öppet vatten var det ganska gott om fåglar i sjön. Många gräsänder men också två sothöns, en storskrake och en kanadagås dröjde sig kvar till dess isen täckte hela sjön och tvingade bort dem. Det brkade också finnas några skrattmåsar ute på isen.

Den 20 decem-ber gjorde plöts-ligt Aloe ett gäst-spel tillsammans med sin nya hona. Plötsligt såg jag dem komma flygande och landa vid Fiskevården. Jag gick ut och träffade på dem i Matningsviken. De var lika oräd-da som vanligt och åt gärna ur handen långt uppe på land.

Även uppe på land fanns det kvar en del fåglar. Gråsparvarna höll till kring Fiskevården. Och uppe vid tomtplatsen träffade jag på en koltrast, en hackspett och en nötväcka på en gång. Samtidigt satt där en ekorre och åt på en nöt.

Sedan kylan kom och isen lade sig försvann naturligtvis alla fåglar från sjön. Inte ens skrattmåsarna dök upp på isen. Och tjälen på land skrämde iväg de övriga fåglarna. Kvar fanns bara skator och någon enstaka snöskata. Tiden kring årssskiftet skilde sig alltså väsentligt från hur det varit de senaste åren.