December 2007


Den is, som lagt sig över nästan hela Trekanten i slutet av november, smälte bort i början av december. Under resten av december var det huvudsakligen grått väder.Temperaturen varierade ganska mycket över eller under nollstrecket. Isen lade sig ibland utefter stränderna men smälte bort efter några dagar.


Det innebar att de fåglar, som var kvar i sjön ofta samlades i Matningsviken. Där fanns, förutom svanen, en del kanadagäss och många gräsänder. Några storskrakar fiskade ute på sjön och skrattmåsarna gjorde då och då besök. Men mot slutet av månaden var de flesta fåglarna borta.