November 2011. Flockar med bl a steglitser och grönsiskor

Jag fotograferade kanadagås, storskrake, vigg, gräsand, steglits, grönsiska, blåmes, talgoxe, nötväcka, gråsparv, koltrast, stadsduva och skata.


Månadens inledning var varm men grå. Efter någon vecka sjönk dagstempe-raturerna mot mer normala 2-5 grader med växlande molnighet. Kring månadens mitt kom den första nattfrosten. Omkring den 20:e kom en hel del regn, följt av kraftig blåst, nästan av stormstyrka. Mer normalt sedan mot månadsskiftet.

Solbelyst mur vid
Anticimex
Vassen vid det gamla Svanboet i motljus Trädgren från Bron

Många kanadagäss under kort tid


De senaste åren har det under en stor del av november funnits upp till 80 kanadagäss i sjön. I år fanns de där bara under första hälften av månaden och som mest ca 25 stycken. Andra hälften av månaden var de helt borta.


Få storskrakar och viggar


I början och slutet av månaden låg 2-3 stor-
skrakar ute på det öppna vattnet. De stora dreven av storskrakar saknade jag dock.

I början låg också några viggar i Sjögräsbältet. Men sedan försvann de helt.


Många gräsänder under hela månaden


Gräsänder-
na var ju nästan helt borta från sjön i september. Men nu fanns där under hela månaden 30-40 änder utspridda utefter stränderna. Det var betydligt fler än under tidigare år så här års.


Bl a steglitser, grönsiskor och blåmesar i småfågelsflockar kring Badet
I november såg jag ofta ganska stora småfågelsflockar, som rörde sig mellan trädtopparna från det gamla Svanboet till Bron. Jag vet inte om det var samma flock jag såg de olika gångerna eller om det var olika flockar. Vid ett tillfälle såg jag dock samtidigt en flock i trädtopparna mellan Badet och Bron och en annan flock som flög förbi på högre höjd.

På mina bilder på flockarna fick jag med mest steglitser, grönsiskor och blåmesar, men också en och annan talgoxe. Lennart J observerade också gråsiskor, entitor (talltitor?) och gråsparvar i en sådan flock.


Steglits i flocken
Grönsiska i flocken Blåmes i flocken

Nötväcka, blåmesar och talgoxar i Dungen
Den 24 november hörde jag olika fågelljud från Dungen invid Matningsviken. När jag ställde mig att titta efter dem såg jag en del småfåglar, som flög hit och dit mellan träden. En nötväcka klättrade med huvudet nedåt på en trädstam. Det är ju bara två fåglar i Sverige som kan göra det, nötväcka och trädkrypare. Några talgoxar och blåmesar fastnade också på bild. Jag tror att där också fanns några andra arter som jag inte kunde identifiera.


Gråsparvar vid Sportfiskarna


Några gråsparvar satt under taket på Sportfiskarnas hus. En av dem kröp in i hålet till deras bo och skydd för vintern.

Andra gråsparvar höll till i buskagen i närheten, som nu börjar växa till sig efter förra höstens totala beskärning.


Koltrastar såväl vid Badet som i Doftparken
Så här års brukar jag sällan se koltrastar, men idag fanns det några stycken i träden kring Badplatsen den 6 november. Ytterligare fyra-fem koltrastar satt i träden i Doftparken. Alla jag fick på bild var honor, men det kan ha varit någon hane med också.

Duvhök eller sparvhök på Sluttningen
Den 14 november gick jag också upp på Sluttningen mot Nybohov. När jag närmade mig Tomtplatsen kom helt plötsligt en stor ljus fågel emot mig på låg höjd. Den försvann in i en tall och slog sig ner i eller bakom den. Jag uppfattade att den hade breda men spetsiga vingar och en mycket lång, smal stjärt. Jag uppfattade den också som ganska stor varför jag gissar att det var en duvhök. Men det här med storlek är ju svårt vid en så hastig syn, så det kan också ha varit en sparvhök.

Gråsparvar i Doftparken, men också blåmesar och en stadsduva


Vid mitten av månaden började någon hänga ut talgbollar i Doftparken. De blev så småningom ganska många och samlade massor av gråsparvar omkring sig, men också några blåmesar.

Det låg också lite brödsmulor på marken, som en dag lockade en stadsduva.

Gråsparvar kring talgbollar i Doftparken

Skator i Trekantsparken och Doftparken


Under hela månaden fanns det gott om skator, främst i Trekants-parken, men också i Doftpar-
ken.

Enstaka skator dök också upp på andra ställen runt sjön.


Vassen vid det gamla Svanboet
Solsken på husen bortom sjön
Kanadagäss i Trekantsparken
Öga mot öga med kanadagås
Storskrakar vid södra stranden
Vigghane i Sjögräsbältet
Gräsänder vid Trekantsstranden
Gräsand, hona, vid Matningsviken
Blåmes i flocken
Talgoxe i flocken
En steglits och två gronsiskor
En steglits och en halv grönsiska
Blåmes i flocken
Nötväckan klättrar med huvudet nedåt
Blåmes i Dungen
Talgoxe i Dungen
Här kröp gråsparven in
Den här gråsparven stannade ute
Gråsparv, hona, i buskaget vid Sportfiskarna
Koltrast, hona, vid Badet
Blåmes och några gråsparvar i Doftparken
Gråsparvshane i Doftparken
Stadsduva i Doftparken
Skata i Trekantsparken
Skata i Trekantsparken