Mars 2011

Månadens fåglar: Större hackspett, nötskrika, nötväcka, koltrast, snöskata, talgoxe, blåmes, gråsparv och pilfink.

Lite sol och temperaturer över noll
Jag var bara hemma i början av mars. Sedan for jag bort till andra sidan jordklotet. Medan jag var hemma var det ganska soligt med eftermiddagstemparaturer över noll. Snön låg dock fortfarande djup och isen var av god kvalitet.

Gråsparvarna har lämnat skatboet i Kryddparken
Det verkar som om gråsparvarna har slutat att söka nattskydd i skatboet i Kryddparken. I stället såg jag alltfler snöskator i träden runt omkring. Kanske några skator kommer att flytta in i boet nu.

Ekorre och nötskrika kring Tomtplatsen


När värmen och solen kom blev det mer liv kring Tomt-
platsen. Där såg jag såväl ekorre som nötskrika. Även talgoxe och blåmes syntes och hördet i träden runt omkring.


Pilfinkar, gråsparvar, nötväcka, och blåmes vid Matningsviken

Talgbollarna bland buskarna vid Matnings-
viken besöktes av lite färre fåglar än tidigare. Det kan ha berott på att talgen höll på att ta slut i de bollar som fanns. Eller att den hårda vintern tärt på fågelbestån-
det kring sjön. Men jag såg i alla fall förutom pilfinkar och gråsparvar en nötväcka och en blåmes.
Nötväcka och pilfinkar vid Matningsviken

Koltrastar i parningslek utan för restaurangen
Kring restaurangen ökade aktiviteterna med värmen. Ett par koltrastar, hane och hona jagade varandra på marken runt en buske utanför restaurangköket. Efter flera varv fortsatte jakten bakom kullen.

I buskagen utanför var det ganska gott om gråsparvar och en och annan talgoxe.

Större hackspett, koltrast och stadsduva tillsammans med småfåglar i Fågelparadiset
Den 3 mars fanns mest småfåglar i Fågelparadiset. Där fanns gråsparvar, pilfinkar och talgoxar. Men också en koltrast och en stadsduva


Det första jag såg när jag kom till Fågelparadiset den 8 mars var en större hackspett, hane, som satt och åt på en talgboll i godan ro. När jag klev närmare blev den skrämd och flög iväg. Eftersom jag nyligen såg en hona bland talgbollarna vid matningsviken kanske vi får ett par, som häckar här. i så fall troligen nedanför Terrassen, där de häckat förr.

En koltrast, hane, satt på staketet, dold av buskarna. Efter ett tag flög den ner och snappade upp en brödbit, som den försvann med bortåt dagiset. Då kom i stället en stadsduva och slog sig ner på marken. Den tog god tid på sig och mumsade fortfarande när jag gick därifrån.
Koltrasten gömmer sig i busken Koltrasten flyger iväg med bytet Stadsduva i Fågelparadiset