November 2008


November inleddes med relativt soligt väder med temperaturer strax över noll. Efter några dagar inträdde dock en grå och regning period men med temperaturer upp emot tio grader. Natten till den 20 november kom det första snö-blandade regnet och natten till den 22 novem-ber ett kraftigt snöfall med snö, som låg kvar åtminstone till jag åkte på semester den 29 november. Under den perioden lade sig isen succes-sivt, dock utan att helt täcka sjön.

I början av månaden var det fler fåglar - och fler fågelarter - än jag någonsin tidi-gare sett i sjön. Det fanns som mest tre flockar med kanadagäss med sammanlagt över sjuttio fåglar i och kring sjön. Det fanns kanske lika många gräsänder utsprid-da runt stränderna. Det var gott om skrattmåsar. Det fanns fyra sothöns. En ungtrut höll ofta till vid Trekantsparken. Det fanns en - eller en dag två - svanar. Hägern och några skarvar stod på plattformen. Det fanns t o m en grågås i sjön.

Den 1 november dök också höstens första storskrakar upp. De höll sig kvar hela månaden ut. Som mest såg jag ett tjugotal skrakar ute på vattenspegeln.

Under månadens gång minska-de sedan antalet fåglar. Särskilt när isen började lägga sig drog många vidare. men en del änder och ett sothönspar höll sig kvar. Och vi hade en svan i sjön hela månaden ut. men med tanke på dess beteende tror jag att det var två olika svanar, en i början av månaden och en i slutet.

Jag var aldrig uppe på sluttningen mot Nybohov under månaden. däremot träffade jag på grönfinkar såväl i Gröndal som på Terrassen och Liljeholmsberget.