November 2007


Vi kom hem från Antarktis på natten till den 23 november. Resten av november var huvudsakligen solig med temperaturer kring noll grader. Ett tunt istäcke hade just lagt sig över stora delar av Trekanten. Ibland blev det dock öppet vatten utefter stränderna. Marken var täckt av rimfrost, åtminstone till fram på efter-middagen.

Det här innebar att det var myc-ket få fåglar i och vid sjön. Några fåglar och kanadagäss höll till i det öppna vattnet längst Trekantsstranden. Skrattmåsar i vinterskrud - som på bilden - stod ibland ute på den tunna isen. Men det var också allt.