November 2009

I sjön såg jag gräsänder, sothöns, knölsvanen och många viggar, kanadagäss och storskrakar. Runt omkring såg jag koltrastar, talgoxar, blåmesar, snöskator, skator och en nötskrika.

November månad i år sades vara en av de varmaste på många år. Det kan nog stämma, temperaturen låg ganska stadigt kring sju plusgrader. I början av månaden tangerades nollstrecket någon morgon. Men månaden var ack så grå. Det regnade också ganska mycket. Det första solskenet noterade jag den 21 november. Därefter dök solen upp vid enstaka tillfällen.

Träden var i huvudsak kala och blomningen var över.

Storskrakar

Storskrakarna brukar komma vid månadsskiftet oktober-november för att äta upp sig inför den fortsatta flytten söderut. I år dök de upp redan i mitten av oktober och drog vidare i mitten av november. Det var väl som mest et tjugotal storskrakar som höll på med sina samordnade fiskedrev fram och tillbaka över sjön.


Knölsvanar
Höstsvanen, som man väl nu får kalla den, stannade kvar i Matningsviken hela november också.

Sothöns
Sothönsen höll i huvudsak till ute i Sjögräsbältet. De minskade märkbart i antal mot slutet av månaden. De drog väl vidare mot sina vinterkvarter.


Kanadagäss
Det fanns oftast gott om kanadagäss på de vanliga ställena - Trekantsparken, Matningsviken och badet. Ofta, som på bilden nedan, betade de på gräsmattorna i Trekantsparken.

Gräsänder
Gräsänderna höll mest till utefter stränderna, främst vid Trekantsparken och i Matningsviken. De var fortfarande ovanligt många i år.

Viggar
Till skillnad mot sothönsen blev det snarare fler viggar mot slutet av månaden. De låg då oftast vid Sjögräsbältet i en väl sammansluten grupp och förflyttade sig som på ett givet kommando från en ledare. På det sättet liknade de mer storskrakar än viggar. Det såg märkligt ut eftersom de väl inte kan tänkas driva fisk tillsammans.

Bara vid ett tillfälle såg jag nåon annan fågel i sjön. Det var en skrattmås i vinterdräkt.

Fåglar runt omkring
När det började hända mindre ute på sjön började jag alltmer se mej omkring bland träden runt omkring. Det blev ju lite lättare nu när löven var nästan helt borta.


Uppe på Terrassen har jag då sett en nötskrika (bilden) samt några koltrastar och talgoxar. Jag har sett blåmesar kring grillplatsen och Svanboet och snöskator utefter Tre-
kantsstranden. Skator och i viss mån kråkor har det naturligtvis varit gott om.

Kring Fiskevården, där det brukar vimla av gråsparvar, har jag bara sett några enstaka. Och de gånger jag gått på sluttningen mot Nybohov har jag inte sett en enda fågel där.