November 2010

Månadens fåglar i sjön: Kanadagäss, viggar, gräsänder, sothöna och en skedand. Runt omkring sjön: Skator, kråkor, stadsduvor, talgoxar, blåmesar och gråsparvar.

Vädret
Månaden inleddes med klart, soligt väder och vindstilla. Nattemperaturerna låg klart under noll och eftermiddagstemperaturerna något över. Men efter en vecka övergick det till att bli mycket nederbörd i form av regn och snö, tillsammans med mycket blåsigt väder. Det fortsatte med få avbrott resten av månaden. Mot slutet utvecklades det till en s k "snökanon", d v s mycket kall luft kommer in österifrån och blandas med fuktil luft söderifrån. Det blev ett rejält snökaos. Vid månadens utgång låg temperaturen på -11,3 grader, d v s köldrekord för november sedan 1965. Då låg det ett decimetertjockt snötäcke på marken.
Djup snö den 9 november Delvis snötäckt is närmast Trekantsparken den 18 november Is över hela sjön den 27 november


Redan den 6 november började det frysa nyis inne i Blommensbergs-viken. Isen började lägga sig mer på allvar den 17 november och täckte då nästan hela sjön. Den försvann dock efter några dagar för att återkomma för gott den 26 november. Den 29 november var den så tjock att man var ute och fiskade på den.


Besök av en skedand
Den 27 oktober hade en skedandshona kommit på besök. Det var första gången jag såg en sådan här.


Den stannade kvar i sjön åtminstone fram till den 16 november när jag såg den för sista gången. Den var oftast i närheten av de kvarvarande gräsänderna vid Trekantsparken till att börja med höll den sig på sin kant, men efterhand började en alltmer röra sig tillsammans med och åt samma håll som de andra änderna. Det började se ut som om den ingick i deras flock.


Skedandshonan till höger på bilden kan skiljas från gräsandshonan till vänster främst på den långa, breda näbben, den lite längre halsen och att den är betydligt mindre.

En ensam sothöna
En ensam sothöna fanns kvar i sjön under första hälften av november. den fanns ofta tillsammans med gräsäderna och försvann samtidigt med skedanden.

Viggar i Sjögräsbältet - men inga storskrakar alls i år
Fram till den första isen började lägga sig över sjön, den 17 november, fanns det viggar i sjögräsbältet. Som mest var de sex stycken den 6 november.

De senaste åren har det alltid varit gott om storskrakar i november. De brukar samlas här och äta upp sig inför den fortsatta flytten söderut. Men i år har jag inte sett en enda storskrake här.

Kanadagässen dominerade fortfarande fågellivet i sjön


I början av månaden fanns ett fyrtiotal kanadagäss i sjön, vanli-
gen i eller vid Trekantspar-
ken och Fiskevården. Flocken glesades ut gradvis. De allra sista lämnade sjön strax innan isen började lägga sig den 26 november.


Gräsänderna var de sista som lämnade sjön
Under första hälften av november fanns det fortfarande ganska många gräsänder i Trekanten. De höll vanligen till vid Trekantsparken och Fiskevården liksom kanadagässen.


Men när de andra fåglarna försvann kring mitten av månaden stannade några gräsänder kvar. De allra sista, sex stycken, såg jag den 26 november i en smal råk mellan isen -som då lagt sig över större delen av sjön - och Trekantsstranden. När den frös igen på eftermiddagen måste naturligtvis också de ge sig iväg.


Runt omkring sjön: Mest skator, kråkor och stadsduvor


Även den här månaden var skatorna de vanligaste fåglarna runt omkring sjön. De på bilden satt i Kryddparken men de fanns egentligen överallt. även i fågelparadiset när matningen satte igång där.Men det fanns också en hel del kråkor och stadsduvor, åtminstone i början av månaden.


Koltrastar och småfåglar


som vanligt när vintern närmade sig började det åter finnas fler koltrastar på gräsmattorna funt sjön eller i träden runt omkring. Många kom också till fågelparadiset när matningen började där.

Talgoxar och blåmesar hade tidigare varit utspridda runt sjön. Nu började även de börja samlas i fågelparadiset, liksom gråsparvarna.

Talgoxe vid Anticimex Blåmes i Kryddparken Blåmes vid Svanboet