Augusti 2009

I augusti 2009 var sothönsungarna nästan vuxna. Gräsänderna verkade vara fler än någonsin. Kanadagäss och viggar gjorde besök. Det gjorde ochså en knölsvan men inte Aloe. Hägern höll tlll i en tall vid sjön.

Jag har liksom i de senaste dagboksbladen gjort även de stora bilderna här klickbara.

Förutom en värmeperiod med temperaturer kring 25 grader i början på månaden var det mycket varierad väderlek. Lågtrycken vandrade förbi, men regnen kom oftast nattetid. På eftermiddagarna var det ofta en del sol och temperaturer kring 20 grader. Sammantaget alltså en riktigt skön augusti.

I år blev det mycket rönnbär. Kastanjerna mognade liksom andra frukter och bär. På marken kom det lingon och blåbär. Ljung och blåklockor blommade.

Tyvärr blommade också algerna i sjön under sista hälften av månaden. Det gick så långt att Miljöförvaltningen satte upp varningsskyltar vid badet.

Knölsvan på besök
Aloe och Svea höll sig borta hela augusti. Men den 29 augusti hade vi besök av en annan svan.

Sothönsen
Det var helt annorlunda att följa sothönsen i augusti. Alla ungar växte upp och liknade allt mer de vuxna. Vid slutet av månaden var enda skillnaden att ungarna var lite ljusare och dunigare på halsen och bröstet. De blev också kaxigare. På bilden nedan jagar en av dem bort vuxna änder och duvor från maten. Så här många sothöns har jag nog inte sett i sjön tidigare. Men jag har hört sägas att de var ännu fler för ett tiotal år sedan.

Familjesamman-hållningen och revirtänkandet upplöstes alltmer. Ungarna blev mer och mer självständi-
ga. De lärde sig flyga och dyka. Mot slutet av månaden höll alla sothönsen, vuxna som ungar, mest till i Sjögräsbältet och åt upp sig. Bara i samband med fågelmatning kom de in till land. Jag tror också att en del av sothönsen redan börjat flytta på sig.

Gräsänderna
Det verkade vara ovanligt gott om gräsänder i år. De fanns överallt utmed Trekantsparken och Trekantsstranden och dessutom i Badviken och Sjögräsbältet. .Även gräsandsungarna var nu vuxna och familjesammanhållningen upplöst.

Måsar och trutar

Jag upplevde att det fanns färre måsar och trutar kring sjön än i juli. Framför allt verkade skrattmåsarna ha försvunnit. Vad som dök upp då och då var silltrutar, ensamma eller i par. Ibland såg jag också gråtrutar och fiskmåsar.

De ungar som jag sett tidigare fanns kvar i början av månaden. Som den på bilden. Men de ungar, som dök upp senare, var troligen några helt andra.

Kanadagäss och viggar
Den sista av de kanadagäss, som slog sig ner i sjön vid månadsskiftet juli-augusti, försvann vid mitten av månaden. Däremot låg det viggar i Sjögräsbältet hela månaden ut. De kom dock aldrig in så nära land att jag fick några närbilder på dem. Det fanns väl nog av mat för dem där ute.

Hägern  

Hägern satt kvar i sin tall på Nybohovssidan av sjön varje gång jag passerade under första hälften av augusti. Men på mina sista promenader såg jag inte till den. Det kan ha varit tillfälligheter, den brukar ju då och då flyga iväg för att hitta något ätbart. Men det kan ju också vara så att den flyttat för året. Vi får väl se.


Vattensköldpaddan
Den vattensköldpadda, som jag såg i slutet av juli, såg jag inte under hela augusti. Men jag har fått rapporter om att den funnits i sjön sedan början av juli. Den senaste gången den siktats var mot slutet av augusti. Men då var den inte längre kvar i Blommensbergsviken utan låg närmare Liljeholmen.

Fåglar runt omkring
Inte heller i augusti höll jag särskild koll på fåglarna runt omkring sjön. Därför såg jag heller inte så mycket. Jag lade dock märke till att jag praktiskt taget aldrig såg någon koltrast eller snöskata. Bara vid ett tillfälle såg jag en ringduva på gräsmattorna. Däremot var det mycket gott om gråsparvar där. Vid ett tillfälle såg de ut att leka "Herre på täppan" på ett rör, som stack upp. Stadsduvor var det också gott om.


Herren på täppan

Utmanarna

Fler utmanare