Augusti 2010

Månadens fåglar: Sothöns, gräsänder, viggar, kanadagäss, skrattmås, gråtrut, silltrutar, stadsduvor, kråkor och skator.

Hela augusti präglades av ostadigt väder med omväxlande kraftiga regnskurar och relativt soligt väder. Även när det var soligt var luften tämligen fuktig. Tidvis blåste det också en hel del. Temperaturen låg under större delen av månaden på mellan 20 och 25 grader. Mot månadens slut gick den ner till ca 17 grader.


Fuktigheten och den relativa värmen gjorde att grönskan snabbt kom tillbaka. Tidigare förbrända gräsmattor blev saftigt gröna. En ny blomning satte fart. Det kan du se inte minst i galleriet Vintervikens Trädgårdar 2010.
Kastanjerna började också mogna.

Fåglar i sjön

Sothöns

I augusti var ungarna nästan fullvuxna. För de flesta var den vita pannskölden helt utbildad. De var dock fortfarande lite ulligare och ljusare på bröstet än de vuxna.


De här ungarna låg vid Trekantspar-
ken och dök efter mat. Den ena kom just upp efter ett sådant dyk.

De flesta drog dock ut till Sjögräsbältet, där det nu fanns gott om mat för dem

De till höger kom in i badet och tiggde mat av mig när jag gick förbi.


Gräsänder


Så här års liknar alla gräsänder varandra. Hanarna ruggar och antar sin eklipsdräkt, som är ganska färglös. Möjligen är de lite ljusare än honorna på sidorna. Ungarna är lika stora som föräldrarna och liknar också honorna. Familjerna håller inte heller ihop längre. Så det blir bara en massa gräsänder, utspridda utefter stränderna.


Viggar


Som vanligt så här års samlades ganska många viggar i Sjögräs-
bältet. De häckar inte här men de kommer hit efter häckningen när ungarna kan följa med. Här äter och vilar de upp sig inför höstens flyttning söderut.


Kanadagäss


Små flockar med kanadagäss kom, stannade kvar några dagar vid Trekants-
parken och blev matade och fortsatte sedan till andra ställen.

De avlöstes då av andra små flockar.


Silltrutar, gråtrutar och skrattmåsar

Åtminstone en av skrattmåsungarna dök upp då och då utefter Trekantsparken under hela augusti.

Den 1 augusti låg också en gråtrut där.

Den 27 augusti låg en silltrut med en unge utefter Trekantsstranden. Den var lika stor som den vuxne och föreföll att vara lika rörlig. Den hade dock kvar den spräckliga ungfågeldräkten.

Fåglarna runt omkring sjön

Mest stadsduvor, men också kråkor och skator


Så fort fåglar matades vid Trekantsparken kom det en hel flock duvor dig någonstans ifrån, fråga mig inte var.

Annars höll jag inte särskild koll på fåglarna runt omkring sjön. De var i vart fall inte så många. men jag fick några bilder på kråkor och skator i alla fall.