Mars 2010

Under mars fick vi ovanliga besök av nötväckor, grönsiskor och större hackspettar. Ringduvor liksom skratt- och fiskmåsar anlände. Dessutom såg jag koltrastar, skator, gråsparvar, pilfinkar, talgoxar och blåmesar.

Mars var inte lika kall som februari. Dagstemperaturen pendlade från några minusgrader till ca tio grader varmt. Nattemperaturen låg oftast under noll. Det fanns en del soldagar, men oftast var det mulet väder.
Det tjocka snötäcket krympte efterhand ihop och omvandlades - åtminstone på gångvägarna - till vattenpölar och ett ojämnt istäcke. Mot slutet av månaden började barmarken komma fram. Isen började släppa vid strandkanten under månades sista dagar. Jag såg dock människor ute på isen även vid månadens slut.

Fåglarna kring sjön
I och med de längre och varmare dagarna ökade aktiviteten bland fåglarna runt sjön. De första flyttfåglarna anlände, i stort sett vid samma tid som tidigare år trots den kalla och snöiga vintern.

De första flyttfåglarna var ringduvor


Jag såg de första ring-
duvorna kring Lövholms-
vägen vid Anticimex den 20 mars. Det var minst tre duvor på båda sidorna av vägen.

Det dröjde dock en tid innan jag såg och hörde fler ringduvor. Men mot slutet av månaden var de mycket talrika.

Måsarna kom i stora mängder

Vartefter snön sjönk undan såväl på marken som på isen kom ett stort antal måsar. De svävade över land eller promenerade på isen på jakt efter allt ätbart, som töade fram. först var det mest skrattmåsar, men efter hand kom fiskmåsarna att dominera.

En flock grönsiskor kom på besök


Liksom tidigare i vinter kom det i början av mars in flockar med småfåglar, som man annars sällan ser. Den 5 mars var det grönsiskor som var på besök. De satt i alarna vid Trekantsstranden.

Andra inte så vanliga fåglar på besök var större hackspett och nötveckor.Jag såg båda i samma träd vid Lövholmsvägen den 5 mars.

Större hackspett, hane i trädet
Nötväcka i trädet

Den kan klättra med huvudet nedåt


Våra vanliga vinterfåglar


Skatorna blev mer livaktiga och började att bygga på sina bon. Koltrastarna rörde sig mer på marken på jakt efter bomaterial. Snöskatorna såg mer ut att fortsätta att leta mat.

Eftersom matningen vid "Fågleparadiset" upphörde spred sig småfåglar som pilfink , gråsparv, blåmes och talgoxe, över ett större område i sin jakt på boplatser och mat. Men fortfarande fanns det talgbollar här och var i buskarna.

Pilfink vid talgboll

Gråsparv vid talgboll

Blåmes vid talgboll