Mars 2009


De två senaste åren har mars varit en vårmånad, Men inte i år. Temperaturen låg visserligen i början av månaden över noll men det låg en hel del snö kvar sedan februari. Under hela mitten av månaden blev det sedan kalla nätter. Som mest blev det uppåt tio minus-grader på nätterna omkring den tjugofemte. Det kom också många rejäla snöfall. Så även om dagstemperaturerna ofta kom upp över noll låg det slaskig snö kvar fram till månadens sista dagar. Och först då kom det lite värme, 7-8 gra-der på eftermiddagarna.

Först den 18 mars såg jag de första snödropparna vid Terrassen. Då började det också finnas krokusknoppar där. Men sedan stannade allt upp igen. Inga fler blom- mor slog ut under månaden.

Under hela månaden låg en mycket bra skridskois. Tyvärr var den emellanåt snö-täckt. Den andra hälften av måna-den plogade man heller inte upp skridsko-banan. Först när värmen började komma mot slu-tet av månaden började isen bli lite porös och släppa i kanter-na. Och vips började det kom-ma skrattmåsar för att leta matrester och annat spännande på isen. Även gräsän-derna dök upp så fort det fanns en minsta gnutta isfritt vatten på sjön.

I buskagen i Trekantsparken och vid Trekantsstranden fanns ungefär samma fåglar som under februari. Där fanns gråsparvar, pilfinkar, talgoxar och blåmesar. Men eftersom det var så få soliga dagar i mars var det sällan samma liv och ljud i buska-gen.

På gräsmattorna runt omkring sjön dominerade trastarna - koltrastar och snöskator. Mot slutet av månaden fanns det verkligen gott om snöskator där. Det var också ganska gott om skator.

Årets första flytt-fåglar - ringdu-vor förstås - dök upp i skogspar-tiet vid Matnings-viken den 15 mars. Under res-ten av månaden fanns det ovan-ligt många ring-duvor överallt runt sjön. Men inga fler flyttfåg-lar dök upp vad jag kunde se. I skogspartiet såg jag också ett par större hack-spettar samt några nötväckor. Uppe på Terrassen fanns som vanligt grönfinkar.

På sluttningen mot Nybohov - och främst på Tomtplatsen där - såg jag mest nötskrikor. Jag hörde hackspettarna men såg dem aldrig. Däremot såg jag natur-ligtvis ofta ringduvor under andra hälften av månaden. Samt skator, koltrastar och snöskator förstås.

Jag såg också ofta ekor-ren vid Tomtplatsen och vid några tillfällen en hare på sluttningen.