Mars 2007


Om februari 2007 var en riktig vintermånad var mars den första vårmånaden. Temperaturerna låg redan i början av månaden på 5-10 plusgrader och snötäcket på marken hade försvunnit helt den 9 mars. Värmen tärde på den tjocka isen på sjön, som dock inte försvann helt förrän mot slutet av månaden. En kort period den 25-27 mars med köldgrader på nätterna förlängde issäsongen något.

Vårens ankomst medförde ett livligt fågelliv. Det blev många promenader, betydligt fler än det brukar bli.

Vårtecknen i naturen blev allt fler. Många träd fick bladknoppar. De första snö-dropparna vid trekanten såg jag vid stenmuren nedanför Terrassen den 10 mars. (De hade då dock varit utslagna i Örnsberg ganska länge.) Krokus och vintergäck följde strax därpå.

De första blå-sippsknopparna såg jag den 17 mars på det vanliga stället vid Blommens-bergsviken. De var helt utslagna den 27 mars. Dagen dessför-innan hade tussilagon vid Trekantsstran-den slagit ut. De första skogsvio-lerna såg jag den 31 mars nära lekparken vid Badviken.

Så fort det började bli fritt vatten i Trekanten anlände de första sjöfåglarna. Först kom gräsänderna den 17 mars. Den 22 mars kom den första viggen, följd av den första sot-hönan strax därefter. Samma dag dök vår gamla svan Aloe upp med sin nya fru Elsa. Den 27 mars bevittnade jag en parningsakt mellan dem. Men det dröjde en tid innan de bosatte sig här för gott. Den 31 mars såg jag dem i Hägerstensham-nen och vid en brygga i Ekensberg. Det var Aloe, jag såg hans num-mer på ringmärkningen.

När isen började luckras upp och det började bli lite öppet vatten kom också stora flockar med skrattmåsar och några grå- och silltrutar.

Den här månaden rörde jag mig mycket på sluttningen mot Nybo-hov. Det var mycket liv där, särskilt kring Tomtplatsen. Där fanns flera ekorrar och harar. nötskrikorna och de större hackspettarna var mycket livaktiga. Koltrastar och snö-skator rotade på marken efter något ätbart. Där fanns också nötväckor, trädkrypare och andra småfåglar i träden.

Årets första flyttfågel, ringduvan, kom den 11 mars. Bofinkar dör upp den 18 mars, såväl på sluttningen mot Nybohov som på Terrassen. Och i buskarna utefter Trekantsstranden tjattrade gråsparvarna för fullt. Där fanns också de andra småfåglarna, som stannat över vintern, pilfinkarna, blåmesarna och talgoxarna.