Januari 2011

Månadens fåglar: Koltrastar, snöskator, skator, kråkor, nötskrikor, stadsduvor, talgoxar, blåmesar, gråsparvar, pilfinkar, grönsiskor och nötväckor.

Ganska många fina vinterdagar
Det kalla och gråa vädret från december höll i sig någon vecka in i januari. Sen blev det ett tydligt omslag. Resten av månaden växlade temperaturen från några få minusgrader till upp till fem grader varmt. Det var ganska ofta mulet, men det kom lite snö. Och emellanåt fick vi strålande vinterdagar med solsken, några plusgrader och relativt vindstila.


Det tjocka snötäcket sjönk ihop. Hård skarsnö dominerade. Gångbanorna kunde - åtminstone delvis - bli is- och snöfria. All snö på isen försvann. Den usla isen under snön började smälta bort. I stället frös det till en riktigt bra skridskois, som det emelllanåt låg ett mycket

tunt snölager på. Från omkring den 20 januari började folk vistas på isen och också åka skridsko där. Den vanliga skridskobanan plogades upp den 24 januari och var sedan i alldeles utmärkt skick. T o m korvståndet var på platsa på helgerna.

Besök av grönsiskor


Den 2 januari fick vi besök av en ganska stor flock grönsiskor. Det brukar ju hända några gånger per vinter. De flög omkring och letade frön i alkottarna vid badet. Det är väl deras huvudnäring på vintern. En del satt relativt stilla ganska nära marken, så jag fick vad jag tycker rätt bra bilder på dem.


Samma dag såg jag en nötskrika nedanför Terrassen. Det är inte så vanligt på den här sidan av sjön. Senare i månaden såg jag en uppe på sluttningen mot Nybohov, där de vanligen håller till. Men det var länge sedan jag såg de nötskrikspar, som tidigare höll till där.

Men annars såg jag inte så många fåglar i januari. Jag upplevde det som om de var färre i år än tidigare år. Vad jag såg var mest de vanliga fåglarna men på delvis lite nya platser. Det kunde bero på att flera av de buskage de vanligen höll till i nu hade rensats bort. det gällde främst de stora buskagen vid Fiskevården och Matningsviken.

Färre gråsparvar men kanske fler talgoxar och blåmesar vid Fågelparadiset


Under december hade det varit ganska gott om fåglar kring Fågelparadi-set. Så var det också första veckan i januari. Då fanns där fortfarande flera koltrastar och snöskator. Där fanns också talgoxar, blåmesar, gråsparvar och pilfinkar, men inte så många som tidigare.


Men när det blev varmare verkade det som om fåglarna kunde hitta mat på annat håll. Påtagligt färre av dem sökte sig hit. Det kunde ibland vara helt tomt på fåglar här. Främst var det gråsparvarna som uteblev. I stället såg jag fler talgoxar och blåmesar här än vanligt.

Den 26 januari var det lite kallare. Då kom fler fåglar tillbaka hit. Av de större såg jag några koltrasthonor och flera snöskator. Där fanns också en del talgoxar, blåmesar och gråsparvar. De var alltså tillbaka nu när vädret blev mer vintrigt. Även stadsduvor började nu komma hit emellanåt.
Talgoxe vid Fågelpara-diset Blåmes vid Fågelpara-
diset
Gråsparvar, honor, vid Fågelparadiset

Koltrastar, snöskator m m kring restaurangen


I träden framför restaurangen fanns det oftast gott om fågelliv. I träden satt koltrastar och snöskator. Man lade tydligen också ut mat från restaurangköket.

I de låga buskarna kring träden hördes mot kvällningen ett intensivt tjatter. Där sökte gråsparvar och pilfinkar skydd och värme mot kvällen


Nytt favoritställe - buskage vid Matningsviken
När de vanliga buskagen, där man brukade hänga ut talgbollar o dyl var borta matades fåglarna på nya ställen. Det mest populära var ett ställe med lite högre buskar eller små träd nära Matningsviken. Framförallt den 9 februari fanns det mycket nyuthängd och nyutlagd mat där.

Det lockade förstås talgoxar, blåmesar, gråsparvar och pilfinkar men också den här nötväckan. Och maten verkade räcka åt alla.
Pilfink
Talgoxe

Gråsparv, hane

I takt med att talgbollarna åts upp minskade antalet fåglar här. Vid en promenad fanns det bara några blåmesar. och vid månadens allra sista satt en pilfink och åt på var och en av de fyra talgbollar, som var kvar. Inga andra fåglar fanns i närheten.


I ett träd inne i själva viken hängde det också talgbollar och lite annat ätbart. Där fanns den här blåmesen.

Några talgoxar kalasade på en nedfallen talgboll.


Gråsparvar övernattar i ett skatbo i Kryddparken


Mot månadens slut lade jag märke till att en stor mängd gråsparvar mot kvällningen samlades kring ett skatbo i Kryddparken. Nya sparvar kom ditflygan-des men de blev inte fler utanför. Så småningom såg jag dem krypa in i boet och försvinna. Jag såg samma sak på flera promenader. Det var tydligen deras vanliga nattliga skydd på vintern.


Kråkor och skator på taket mittemot


Jag måste också ta med en bildserie jag tog från mitt köksbord fvid förmiddagskaffet en dag. En kråka slog sig ner på taket mitt emot. Den hade tydligen fått med sig en hel talgboll utan nät dit. När den skulle börja kalasa på den dök det upp ännu en kråka, som ville vara med på kalaset. Efter en smärre skärmyts-ling fick den i alla fall med sig en bit. En skata kom dit strax

Kråkan med talgbollen efteråt och satte i sig resterna.
Kalaset kan börja
Vadå? Vill du vara med?

Det ska vi bli två om!
Korvstånd på isen
Grönsiska i alarna vid badet
Grönsiska i alarna vid badet
Nötskrikan nedanför Terrassen
Koltrast vid brädgården
Gråsparvar och pilfinkar vid Fågelparadiset
Snöskata vid Fågelparadiset
Stadsduva på taket vid Fågelparadiset
Snöskata utanför restaurangen
Gråsparv i buskagen utanför restaurangen
Nötväcka
Talgoxe
Talgoxe och blåmes bland talgbollarna
Blåmes vid Matningsviken
Blåmes vid Matningsviken
Pilfink vid talgboll nr 2
Pilfink vid talgboll nr 3
Blåmes vid Matningsviken
Talgoxe vid Matningsviken
Gråsparv vid skatboet
Gråsparvar vid skatboet
Skata i Trekantsparken
Skatan som kom efteråt
Ja, lite kan du väl få då.