Juni 2011. Äntligen svanungar i Trekanten

Månadens fåglar: knölsvan, sothöna,

Under första hälften av junirådde en värmebölja med temperaturer på mellan 25 och 30 grader. Gräsmattorna började bli torra och gulbruna och mycket släta. jag såg inte mycket av midsommarblomning kring trekanten.

Under andra hälften sjönk temparaturen till omkring 20 grader. Vädret var växlande med ömsom regn, åska och hård vind, ömsom lugnt och ett milt solsken. särskilt midsommaren blev på så sätt mycket behaglig.

Äntligen knölsvansungar i Trekanten
Sedan mitten av maj låg ruvade svanarna på ägg i ett sothönsbo bredvid Matningsviken, som de ockuperat och byggt ut till svanstorlek. Det var definitivt inte ett svanbo i traditionell mening vare sig till läge eller utseende.


Ända fram till midsommar-veckan flöt allt normalt för svanparet i sjön. Den ena låg alltid i boet på äggen. Vid ett tillfälle då den reste sig kunde jag konstatera att det fanns minst tre ägg i boet.

Den andra svanen gled omkring på sjön och blev matad än här, än där. Ibland låg den utanför boet


Jag såg de kläckta svanungarna första gången den 21 juni i Badet, De var fyra stycken, som visades upp av de påtagligt stolta föräldrarna. jag hörde senare att de visat sig redan dagen föra för en del.

På midsommaraftonen tog jag den här filmen och bilderna när vi träffade på dem mitt emellan Badet och Bron. Naturligtvis var det myckett folk omkring dem. Liksom förra gången låg Svante (som jag döpt hanen till) närmast land och höll koll på människorna och eventuella hundar medan ungarna låg närmast honan. Som ni ser på bilderna här övervakade båda föräldrarna rigoröst. På filmen ser ni hur ungarna äter själva av gräset i strandkanten.


Mot slutet av månaden föreföll svanfamiljen att sluta med att komma in till land med sina ungar. Istället höll de ganska konsekvent till i utkanten av det tilltagande Sjögräsbältet utanför Badet och betade av allt det goda och näringsrika de kunde finna där.

Det har gått sämre för sothönsen
Vid Trekantsparken
De sista dagarna i maj föddes det två sothönsungar vid Trekantsparken. En av dem dog innan jag hann se den. Den andre hölls länge väl dold inne bland lövverket kring boet och vaktades noga och matades av båda föräldrarna. jag har nog aldrig sett en sothönsunge få sån omsorg.

Först den 16 juni, när ungen var nästan tre veckor gammal, tog föräldrarna med den ut på öppet vatten. De låg ganska nära land. en av de vuxna hämtade mat på botten som den matade ungen med. Men tydligen var det huvudsakligen en lektion i att leta mat på egen hand, för efter ett tag låg de bredvid varandra och båda åt egenhändigt upphämtad mat.
Sothönsungen fanns på
sin vanliga plats
Pedagogisk matning Kan nästan själv


Det här pågick till dess någon började mata fåglar en bit därifrån. När sothönsen upptäckte det glömde de alla pedagogiska föresatser. Båda vuxna gav sig in i det kaos av skrattmåsar, gräsander och andra fåglar, som slogt om brödbitarna där. Ungen blev först liggande kvar en bit därifrån. De vuxna sothönsen kom ut med en del av det de fick tag på till ungen. Men snart gav sig ungen också in i röran och blev matad på plats.

Sothönsungen mitt i röran

Emellanåt kom dock skrattmåsar emellan och stal bitarna ur näbben på sothönsungen.

Vid Grillplatsen


Vid Grillplatsen fanns en sothönsfamilj som såvitt jag förstår från början innehöll sju ungar. Den 6 juni tog jag den här bilden. då var de bara sex. Den 11 juni tog jag bilderna till höger. då var de fem. Den 16 juni såg jag dem vid det nya svanboet med fyra ungar. Sedan dess har jag inte sett någon av dem.


I Blommensbergsviken


Sothönsen i en av reningsbassänger-na i Blommens-bergsviken kom ju igång med ruvandet senare än de andra sothönsen. Den 16 juni såg jag att de hade lämnat boet, men först den 21 juni såg jag den första sothöns-ungen här. Senare visade det sig att dehade fått fyra ungar sammanlagt. De levde samtliga vid månadens utgång.


Sammanlagt fem nya kullar med gräsandsungar


Jag har ju klagat på att det bara blev en kull med andungar i maj, åtminstone som jag såg. Men mellan den 11 och den 16 juni dök det upp sammanlagt fem nya kullar med gräsänder. Tyvärr kunde jag inte följa deras utveckling eftersom jag aldrig återsåg någon av dem efter den första åsynen av dem.

Andkull i Badet

Besök av kanadagäss och gråhäger
Den 6 juni besökte ett par kanadagäss stranden vid Trekantsparken. Det är inte så vanligt så här års.

Tidigt på morgonen den 19 juni var vår gamla vanliga gråhäger på återbesök. jag träffade på den i Matningsviken när jag skulle kolla att allt stod väl till med svanarna.

Skrattmåsar, fiskmåsar och gråtrutar vid Trekantsparken


Vi hade nog för årstiden ovanligt många måsar och trutar kring sjön, främst vid Trekants-parken. Den här grenen var ett populärt tillhåll för många av dem.

Främst skrattmåsarna var framfusiga när det delades ut bröd från stranden.

Fiskmåsar på grenen vid Trekantsparken

Svartvit flugsnappare och lövsångare (?) för mig nya fåglar vid Trekanten


På midsommar-dagens morgon träffade jag på den här fåglen, som jag med hjälp av mer ornitolöogiskt kunniga vänner identifierade sim en svartvit flugsnappare, hona. Det var första gången jag fotograferade en sådan här.

Under midsommaren tog jag också den här bilden, som jag gissar föreställer en lövsångare.


Andra fåglar kring sjön


Så här års är det ofta svårt att få syn på och fotografera fåglar i buskar och träd. Men några blev det väl, främst ute på gräsmattorna. T ex den här starflocken vid Blommens-bergsviken med såväl vuxna som halvvuxna ungar.

Snöskata vid Anticimex Skata i Trekantsparken En sädesärla satt på en sten vid bäckmynningen

Strandskatorna och fiskmåsarna på taket
Det föddes ju två ungar vardera under strandskatornas och fiskmåsarnas häckning på taket i år. Den ena strandskateungen dog redan kring månadsskiftet maj-juni, men de övriga ungarna utvecklades väl.


På bilden till vänster från den 6 juni håller strandskate-ungen på med flygövningar medan en vuxen står på muren och visar hur det ska gå till. Det var dock i tidigaste laget, den blev såvfärdig under månaden.


Den 16 juni upptäckte en av fiskmåsungarna den fiskmås, som legat död på taket sedan april. Den kallade snabbt dit brorsan (eller syrran) för att få hjälp i undersökningen. Samtidigt kom en strandskateunge gåendes förbi och ställde sig att undersöka något annat strax bredvid.
Vad är det där för
konstigt?
Du, kom hit och kolla. Vad tror du det kan vara?

De fortsatte några dagar att hålla till där. Det såg faktiskt ut som om de åt på den.

Som avslutning på månadssammanställningen visar jag den här bilden på de blommande vita näckrosorna nära Badet.
Den andre svanen vaktade utanför boet
Svanungarna i Badet 21 juni
Svanungarna emellan föräldrarna
Svanungarna övervakade av Svante
Alla fyra svanungarna på en egen bild
Svanfamiljen i Sjögräsbältet
Sothönsunge vid Trekantsparken blir matad
Sothönsungen vid Trekantsparken blir fortfarande matad av föräldrarna även om den börjar lära sig att äta på egen hand
Matdags för många
Sothönsungen höll sig undan till en början
En av de fem sothöns-ungarna vid Grillplatsen den 11 juni har dykt
Sothönskullen då samlad på ytan
Delar av sothönskullen, nu fyra ungar, bredvid det nya svanboet den 16 juni
Tre sothönsungar på en gren där
Andhona vid Grillplatsen med fem av sina åtta ungar
Glada andungar i Badet
Kanadagås vid Trekantsparken
Gråhägern vid Matningsviken
Två skrattmåsar på grenen vid Trekantsparken
Gråtrut i Trekantsparken
Svartvit flugsnappare, hona, vid Trekantsparken
Trolig lövsångare vid Södra Stranden
Ringduvor i Trekantsparken
Stadsduvor i Trekantsparken
Skönsjungande koltrast vid Södra Stranden
Strandskateungen efter avslutad flygövning
Strandskateungen promenerade förbi måsungarna vid den döda måsen...
... och började undersöka något annat
Näckrosor nära Badet