Oktober 2010

Månadens fåglar i sjön: Kanadagäss, viggar, gräsänder, sothöns och en skedand. Runt omkring sjön: Skator, kråkor, talgoxar, gråsparvar och en nötväcka.

Vädret


Oktobervädret var väl ganska normalt; ömsom sol ömsom mulet och en del regn, ömsom blåsigt ömsom vindstilla. Temperaturen låg i början över tio grader men sjönk successivt. De första minusgraderna på nätterna dök upp kring den 20 oktober. Den första snön kom den 22 oktober. De sista dagarna steg dock dagstemperaturen till närmare tio grader igen. Bilden från den 30 oktober.

Höstfärger den 3 oktober Höstlöv vid Terrassen den 17 oktober Vassen vid Svanboet den 17 oktober

Kanadagässen dominerade fågellivet i sjön
Vid månadens början fanns det ca 15 kanadagäss i och vid sjön. De var redan då den vanligaste fågeln. Efterhand steg antalet till drygt fyrtio.

De på bilden hade betat på gräsmattorna vid Trekantsstranden och var nu på väg ner i vattnet. Annars höll de vanligen till i och vid Trekantsparken och någon enstaka gång vid badet, allteftersom vindarna låg på.

Viggar i Sjögräsbältet
Under nästan hela månaden fanns det några viggar i Sjögräsbältet. Som mest såg jag fem stycken på en gång den 17 oktober.

En del gräsänder och få sothöns


Det fanns ett tiotal gräsänder kvar i sjön under oktober. Ibland låg de tillsammans, ibland utspridda.

Från månadens början fanns två sothöns kvar, mot slutet bare en vad jag kunde se.


Besök av en skedand
Den 27 oktober kom en skedand på besök. Det är första gången jag sett en sådan här. Den låg tillsammans med gräsänderna vid Trekantsparken.

Runt omkring sjön: Mest skator men också en nötväcka
Den vanligaste ln runt omkring sjön var skatan. Den dök upp såväl ensam som i grupp. På bilden till höger delar några skator lite bröd med några kråkor nära tunnelbanan.


Några talgoxar flög omkring i en pil i Trekants-parken. en av dem fladdra-de inte runt som de andra utan satt ganska stilla på stammen. Det visade sig då att det inte var en talgoxe utan en nötväcka, d v s en av de två fåglar som kan klättra med huuvdet nedåt.


I den utrensning av växtlighet runt sjön, som gjordes i oktober, togs också bort buskage vid Fiskevården och Trekantsstranden, som förut varit viktiga för småfåglarnas överlevnad. till höger sitter några gråsparvar på resterna av sin forna skyddade matplats.