Oktober 2008


Det var en ovanligt varm och solig oktober. Dagstemperaturerna låg länge omkring tio grader och nattemperaturerna inte särskilt långt därunder. Först den 29 oktober kom den första nattfrosten.

Det vackra vädret med-förde att lövverkets höstfärger länge fram-stod i all sin prakt. Jag tror att kulmen nåddes omkring den 7 oktober som på bilden. Färgerna avtog dock mot slutet av månaden. Några dagar med blåsigt väder och nattfrosten gjorde att de flesta löven hade fallit när månaden var slut. Månaden slutade alltså med gråväder och kala träd. Novemberstäm-ningen hade inträtt.

Bland fåglarna på sjön drog sig skarvarna kring Plattformen till sig mitt största intresse. Där satt länge en vuxen och en ungfågel. Omkring den 20 oktober samla-des det dock fler skarvar där, som mest sex stycken vad jag såg. De lämnade dock Trekanten rätt snart. De var troligen bara på väg att flytta till sina vinterkvarter.

Däremot samlades det under oktober allt fler kanadagäss. Som mest såg jag ett trettiotal fåglar, uppdelade på två flockar. Bilden föreställer en av flockarna i viken vid kryddparken.

Det fanns också många gräsänder i sjön. Mot slutet av månaden höll många av dem till vid stranden mot Nybohov. Där hade mycket frön
o dyl följt med löven, när de blåste ner från träden.

Den gamle svanhanen Aloe besökte Trekanten med sin nya hona den 2 oktober. En annan svan gjorde några besök mot slutet av månaden. Och sothönsens ungar hade lämnat sjön. Kvar var bara två vuxna par.

Vid de få turer jag gjorde upp på sluttningen mot Nybohov träffade jag på två nötskrikor samt en av hararna en gång.