Januari 2007

Januari inleddes på samma sätt som december slutade, d v s med gråväder och temperaturer strax över nollgradersstrecket. Mot mitten av månaden blev det var-mare och allt fler vårtecken börja-de dyka upp. Bl a blommade vintergäcken hemma hos min dotter Moa. Den 13 januari kän-des det som en riktig vårprome-nad.

Men sedan kom det kyla och snö. Den 20 januari var det minus-grader och isen började lägga sig. Mot slutet av månaden var det bortåt tio grader kallt. Isen täckte hela sjön och blev hållbar och snötäckt.

Så länge det fanns öppet vatten stannade sjöfåglarna kvar. Där fanns några kanadagäss och gräsänder, en vigg och en sothöna. Aloe och hans familj kom på nyårsdagen.En av ungarna - Lotus eller Busungen - stannade så länge att den den 20 januari höll på att frysa fast i isen vid Badviken. Den fick hjälpas loss och trans-porteras till öppet vatten med taxi.

På vår vanliga promenad den 13 januari upp-täckte vi plötsligt en större hack-spett i ett träd vid Matnings-viken men på andra sidan gångvägen. Jag fick många bra bilder på den. Det här väckte mitt intresse även för vad som fanns åt det hållet och inte bara på sjön. Jag började hädanefter allt mer söka mig upp i buskage och skogsmark på sluttningarna runt omkring sjön. Och då upptäckte jag en för mig ny, spännande fågelvärld. Bl a fann jag redan strax efteråt att det fanns fler större hackspettar såväl på sluttningen mot Nybohov som i skogsområdena på vägen mot Vinterviken.