Januari 2009

Januari inleddes med rejäl kyla och en perfekt skridskois på Trekanten. Snön dröjde dock några dagar in på det nya året. I samband med det steg tempe-raturen och pendlade kring noll grader. Det var dock fortfa-rande ofta soligt.

Men efter den 10 januari inled-des en gråvä-
dersperiod med i huvudsak plusgrader, som med undantag för några dagar kring mitten av månaden varade månaden ut. Den snön som låg töade bort. då och då kom det blöt nysnö, som dock snabbt försvann. Försvann gjorde också tjälen på markytan.Det fanns därför vissa möjligheter för fåglar att hitta mat också på marken.Den blötsnö, som kom den 29 januari, låg dock kvar, eftersom temperaturen då hamnade strax under noll. Här och var blev det dock fläckar med barmark.

Hela månaden var det ganska ont om fåglar. I buskagen vid service/kollektivhusen och fiskevården fanns det gott om gråsparvar. Där fanns också en del koltrastar, pilfinkar och talgoxar. Töperioderna med barmark vid mitten av månaden lockade en del skrattmåsar och duvor till Trekantspar-ken. Det var hela tiden gott om skator såväl kring sjön som uppe vid Tomtplatsen. Där fanns också när den här bilden togs nötväckor, koltras-tar och en ekorre.Hägern kom några gånger inflygande för att kolla läget. När den fann att sjön var isbelagd vilade den en stund på plattformen innan den återvände in mot stan.