Januari 2010

Under januari såg jag steglitser, grönsiskor, nötväckor, rödvingetrastar, koltrastar, skator, stadsduvor, gråsparvar, pilfinkar, talgoxar och blåmesar.

Det var den kallaste och snörikaste januari vi haft på många år. Temperaturen låg praktiskt taget hela månaden under noll grader. ofta gick t o m eftermiddags-
temperaturerna ner mot 20 minusgrader.


Det var ofta högtrycksväder. Det innebar flera vackra, kalla dagar med vindstilla, d v s ett perfekt vinterväder. Men oftare låg dimmolnen kvar och det blev ganska ruggigt. Några gånger kom det in lågtryck med ymniga, långvariga snöfall, ofta i samband med stark vind. Det innebar ett snödjup vid månadens slut på upp emot en halvmeter ofta ganska lös snö.


Isen låg tjock och stabil hela månaden. Den 1,3 km långa skridskobanan hölls väl plogad och hade en mycket fin is. Det lockade ofta många att åka skridskor, åka skidor eller promenera på isen eller runt sjön.

Fåglarna kring sjön
Fåglarna på sjön - svanarna, sothönsen och gräsänderna m fl - försvann ju när isen lade sig i december. I januari fick vi då och då besök av skrattmåsar. De slog sig dock aldrig ner på isen som de brukar. Det fanns hela tiden för mycket snö där.

Grönsiskor och steglitser


De stora flockar av främst steglitser och grönsiskor, som kom fram till alarna kring sjön i december, höll sig kvar några dagar in på det nya året. Sedan försvann de lika prötsligt som de dök upp. Grönsiskorna stannade längst.


Rödvingetrastar

De ersattes i stället av rödvingetrastar. Eller ersattes och ersattes - jag fick senare höra att de funnits här sedan november. Jag såg dock min första vid badet den 9 januari. Jag såg dem sedan ofta på olika ställen runt sjön, men aldrig i flock. Men vid den senaste promenaden, den 30 januari föreföll de vara helt borta.

I övrigt såg jag få fåglar runt sjön. Bland dem fanns en blåmes och en nötväcka.

Fåglarna kring "Fågelparadiset"

De fåglar som fanns verkade ha samlat sig kring "Fågelparadiset" vid kollektivhuset.

Där fanns det alltid en massa gråsparvar. En av gångerna fanns ett tiotal koltrastar samlade på ett och samma ställe. Skator fanns det oftast liksom en och annan stadsduva. jag såg också några talgoxar, blåmesar och pilfinkar där.