Januari 2008


Januari inleddes på samma sätt som december slutade, d v s med gråväder och temperaturer kring nollgradersstrecket. Efter nyår låg ett tuntblött snötäcke, som dock snart försvann. Det hann aldrig bli någon egentlig tjäle i marken. Det låg emellanåt ett tunt istäcke på stora delar av sjön, men den var aldrig helt igenfrusen. Och den is som låg bar inte att gå på.

Mot slutet av månaden blev det ett tydligt mildväder. Även om solen bara sken då och då började det dyka upp allt fler vårtecken.Det började komma hängen på träden och blåbärsriset grönskade friskt.

Sjöfåglarna samlades i det öppna vatten som var. Vintersvanen låg ständigt där. Den 31 januari hade den tillfälligt sällskap med en ungfågel. Där fanns också hela tiden några kanadagäss och en hel del gräsänder. Ofta fanns det också skratt-måsar i matningsviken eller på den is som låg.

Den 26 januari fick Trekanten en oväntad gäst. En häger dök upp vid Mat-ningsviken. Den flyttade sig lite grann fram och tillbaka på ömse sidor om viken men verkade i övrigt inte störd av att många människor stan-nade upp och tittade på den på närmare håll eller passerade alldeles intill. gissningsvis var det den häger, som brukar tillbringa den isfria tiden ute på Plattformen, men bete-endet var helt avvikande. Så småningom flög den iväg in mot staden till.

På land fanns det mest gråsparvar, men också enstaka blåmesar, skator och kol-trastar. Med blidvädret mot slutet av månaden dök det upp fler småfåglar. Det bör-jade kvittra här och var runt buskar och träd, men de flesta syntes inte. En dag satt dock en hel skara snöskator på marken vid Nynäs. Och en annan en flock med kråkor i Kryddparken. Ekorren visade sig också uppe vid tomtplatsen. Allt detta gav ett intryck att våren var på väg redan i slutet av januari. Fast inte riktigt än!