April 2010

Månadens fåglar: Skrattmås, fiskmås, gråtrut, silltrut, sothöns, knipa, storksrake, vigg, sädesärla, bofink, strandskata, ringduva, stare, rödhake, grönfink, nötväcka och trädkrypare.

April präglades inte av aprilväder. Eftermiddagstemperaturerna höll sig stadigt över noll och kröp mot slutet av månaden upp emot ca 15 grader, ibland däröver. En del regn- och snöväder drog över, men oftast på nätter och förmiddagar. Annars sken solen ovanligt mycket. Månadens allra sista dagar blev dock ganska gråa och kyliga.

Isen
Det var i stort sett barmark redan i början av månaden. Efter ett snöväder den 5 april smälte snön snabbt undan.

Isen började bli porös och släppa i kanterna redan vid månadsskiftet. Men sen hände till synes inte så mycket. Först tisdagen den 14 april började råkarna intill land att öppnas. Sen gick det fort. Lördagen den 18 april var hela sjön snöfri. Sist låg isen kvar intill stranden mot Nybohov, nära Kryddparken. Så här såg det ut från min balkong.

Torsdag eftermiddag

Fredag eftermiddag

Lördag förmiddag - isfritt

Fåglar i sjön

Måsar och trutar


De första måsarna hade kommit redan före månadsskiftet. Det var mest skratt-
måsar men även några fiskmåsar. De letade kvarglömt ätbart på isen, i snön eller på de bara gräsmattorna. Med tiden ökade de i antal och kom att dominera fågellivet på och kring sjön under en stor del av april.

När isen gått upp började det även komma en del silltrutar och gråtrutar, men de blev aldrig så många.

Gräsänder och sothöns

Så fort det blev en liten glipa mellan isen och land var de första gräsänderna här. Snart fanns de i stort sett överallt. Jag tror dock inte att de var fler än tidigare år. Mot slutet av månaden började antalet synliga honor att minska. De började väl lägga sig på ägg på mer undanskymda ställen. Men hanarna och en del honor var kvar i sjön.De första sothönsen kom några dagar senare. Även de höll sig till de öppna vattenremsorna intill stranden. Det blev nog så småningom fler än tidigare år. Vid månadens slut började de para ihop sig och reparera sina gamla bon. En del byggde dock helt nya. Jag väntade dock med min stora inventering till efter månadsskiftet eftersom ingen ännu verkade ligga på ägg.

Knipor

Nästa fågelart som dök upp i sjön var mycket överraskande knipor. Samma dag som isen helt lämnat sjön, den 18 april, låg ett par sådana invid Trekantsstranden.

De stannade sedan kvar utefter den stranden hela månaden ut. Den 23 april uppförde de den här dansen, som jag uppfattade som en parningsdans.

Viggar och storskrakar

De första viggarna dök upp samma dag som kniporna, den 18 april. De höll också till utefter Trekantsstranden. Under resten av månaden fanns det oftast några viggpar i sjön, antingen utefter stränderna eller ute vid sjögräsbältet.


Den 23 april hade viggarna sällskap av ett par storskrakar. De delade t o m samma träd på bilden. Även senare under månaden fanns det då och då storskrakar i sjön.

Varken de eller viggarna brukar dock stanna i sjön utan fortsätter till sinna på annat håll belägna häckningsplatser.


Kanadagäss och knölsvanar

Även kanadagässen brukar passera vid den här tiden på väg till deras häckningsplatser. De var ovanligt få i år, men jag såg en ensam gås i slutet av april.

Däremot såg jag inga knölsvanar alls under den här månaden. Jag hörde dock talas om att ett par hade besökt sjön vid Svanboet den 29 april.

Flyttfåglarna kring Trekanten anländer
April är ju den stora återvändarmånaden för flyttfåglarna. Här är en tabell när de första återvändarna för resp art observerades för första gången.

Fågelart Observerades första gången Fotograferades första gången
  Datum Plats Av vem Datum Bild
Ringduva 20 mars Lövholmsvägen vid Anticimex Mig 20 mars
Sädesärla 28 mars Slalombacken Lennart J 3 april
Stare 29 mars Fiskevården Anita Bergman 4 april
Bofink 3 april Vinterviken Mig 11 april
Rödhake 3 april Vinterviken Mig 3 april
Strandskata 8 april Isen Anita Bergman 18 april
Gransångare 28 april Norra och södra sidan av sjön Lennart J    

Några av de här fåglarna ska jag skriva mer om.

Ringduva

Ringduvan blev väl under april den vanligaste fågeln kring Trekanten. Åtminstone föreföll det så. Man hörde och såg denöverallt. Den här bildsviten på en badande ringduva vill jag gärna visa.
Ringduvan står vid vattnet
Ringduvan hoppar i

Ringduvan plaskar runt

Strandskata

Strandskatan såg jag för första gången på taket till Ahlsells invid Trekantsparken. Det visade sig senare att de var två stycken och att de gjorde i ordning ett bo i gruset på taket. Jag såg dem ruva första gången den 21 april. Den ene ruvade medan den andra antingen var nere på gräsmattan och åt (som nedan) eller satt på kanten och vaktade mot närgångna måsar och trutar.


Stannfåglarna kring sjön

Naturligtvis fanns fortfarande alla stannfåglarna kvar. Jag tänkte här bara ta upp de mer ovanliga jag träffade på.

Grönfink, nötväcka och trädkrypare


Den här grönfinken träffade jag på den 3 april i ett träd bland bostadshusen i närheten av Hägerstens-hamnen. Den satt länge alldeles stilla. En annan flög omkring i trädet bredvid.

Jag såg senare en grönfink bland träden invid Matningsviken.


Jag såg den 2 april såväl en nötväcka som en trädkrypare i ett stort träd nedanför Terrassen vid Lövholmsvägen. Framför allt trädkryparen ser jag ganska sällan. Den är ju svår att upptäcka, väl kamouflerad som den är.

Ja, så har vi ju alla de vanliga stannfåglarna, men dem skriver jag ingenting om eller visar några bilder.

Vårblomningen
I år var väl hela vårblomningen koncentrerad till april.


Humla i krokus

Vintergäck med insekt

Årets första tussilago
Snödroppar
Scilla
Art Datum Plats
Snödroppar 2 april Nedanför Terrassen
Krokus 2 april Nedanför Terrassen
Vintergäck 2 april Vinterviken
Tussilago 11 april Trekantsstranden
Blåsippor 14 april Blommensbergsviken
Scilla 14 april Nedanför Terrassen
Vårlök 18 april Gröndalslunden
Vitsippa 23 april Sluttningen mot Nybohov
Pestskråp 26 april Matningsviken
Björklöv 28 april Fågelsången
Årets första vitsippa
Pestskråp i Matningsviken

De första utslagna björklöven

Med blommorna kom naturligtvis insekterna också som ni kan se på bilderna.