April 2009

April månad 2009 präglades inte av aprilväder, d v s ständiga växlingar mellan sol, regn och snö. Det blev i stället en varm och solig månad. Det lär vara den varmaste april i Stockholm sedan mätningarna började på 1750-talet. Det förra rekordet var från 2007. Redan i början av månaden uppnåddes eftermiddagstemperaturer på upp till tio grader. Under påsken 10-13 april närmade sig temperaturen tjugo grader. Sen kom en lite svalare väder innan vi på nytt fick en riktigt varm period efter den 20 april. Den varade månaden ut med temperaturer, som ibland gick över tjugo grader.

Nedanför Terrassen fanns det krokus den 1 april, scilla den 10:e och påskliljor den 12:e.

Tussilagon blommade utefter Trekantsstranden den 10 april. Samma dag blommade blå-
sipporna på vårt vanliga ställe vid Blommens-bergsviken. Vårlök såg jag första gången den 12 april och vintergäck den 19:e. Redan samma dag fanns det också en hel del vitsippor på slutt-ningen mot Nybohov.

Den 1 april var praktiskt taget all snö borta. isen började då släppa taget utefter stränderna. Vid påsktid, omkring den 10 april, försvann sedan isen snabbt. Den 11 april var hela sjön isfri.

Nör snön töade bort på isen och den började bli porös kom det mängder av måsar, mest skrattmåsar. Gräsänderna hade redan kommit till Trekanten de sista dagarna i mars.

Fr o m den 10 april hade vi kontinuerligt några par viggar i sjön. Storskrakar fanns här vid mitten av månaden innan de drog vidare. Några kanadagäss kom aldrig så vitt jag kunde se.

Men vi hade en del mer ovanliga besök i Trekanten under april. Den 12 april såg jag en knipa utefter Trekants-stranden.Det har jag aldrig sett förut i sjön. Den 25 april stod en skarv på Plattformen. Det har jag aldrig sett förut på våren. Och den 27 låg två skäggdoppingar vid Trekants-parken. Dagen efter såg jag den ena utanför Svanboet. Det var några år sedan några doppingar senast häckade här. Sen dess har jag inte sett någon förrän nu.

Sothönsen dök upp redan vid månadsskiftet i lite öppet vatten vid svanboet. De har sedan kommit i ovanligt stor mängd. Vid slutet av månaden såg jag sju sothönsbon, där fåglarna antingen höll på att bygga på boet eller redan låg på ägg. Det är ovanligt mycket för att vara Trekanten.

I slutet av islossningen, den 9 april dök det upp en svan ute på sjön. Den kom tillbaka även de följande dagarna. Men redan den 10:e dök Aloe, vår "gamla" svan upp och jagade bort den. Han slog sig ner i sitt gamla bo och började genast bättra på det. Den 20 april hade han en lång strid med tre andra svanar och jagade bort dem från sjön. Kvar blev en hona, Svea, som ser ut att ha bildat par med Aloe sedan dess. Aloe hävdar aggressivt Trekanten som sitt revir mot andra svanar. Men kring boet drar han sig inte ens från att angripa stora hundar, som han upplever som hot mot sin blivande familj.

I april kom även de flesta flyttfåglarna, som håller till på land. Den 1 april såg jag bofink och stare för första gången. Den 10:e såg jag den första rödhaken. Den 11:e kom det sädesärlor.

Det har varit gott om såväl koltrastar och snöskator som skator på gräsmattorna. Och ringduvorna hörs och ses överallt, såväl i träden på gräsmattorna som i skogspartierna. Småfåglarna har sjungit för fullt hela månaden även om det är svårt att se - och framför allt fotografera - dem. Mot slutet av månaden avtog dock den synliga aktivteten. Allt fler fåglar har byggt sina bon och ligger på ägg.

Sammantaget var det en livlig fågelmånad, särskilt på och invid Trekanten.