Maj 2011. Besök av gråhäger, knip- och sothönsungar och ruvande svanar
Månadens fåglar: Knölsvan, sothöna, knipa, gräsand, vigg, gråhäger, skrattmås, fiskmås, strandskata, koltrast, snöskata, stare, ringduva, stadsduva, skata, kråka, bofink och sädesärla.

Aprilväder i maj
Om april månad i år bjöd på riktigt sommarväder kan man säga att hela maj haft aprilväder. Vädret har växlat från dag till dag och ibland från minut till minut.


Efter den varma och soliga april inleddes maj med blåst och temperaturer nära noll. Det blev så småningom lite varmare men hela tiden med växlande molnighet och regn-skurar. Soliga dagar kunde eftermiddags-temperaturerna gå upp till 25 grader, medan den andra stannade mellan 10 och 15 grader. Det får väl här symboliseras av regndropparna på daggkåpan.


Hästkastanjer och andra träd blommade
Den mesta vårblomningen hade ju kommit redan i april. I maj var det mest träden som blommade. Hägg och syren avlöste varandra med ett kort mellanrum men mest pampig är väl ändå hästkastanjen till höger.

Svanarna byggde bo och började ruva


Den 1 maj ockuperade svanarna ett gammalt sothönsbo ute i grenverket bredvid Matningsviken. De byggde på det med grenar och kvistar som de hittade eller bröt loss från träden intill boet. Det här är en onormal bomiljö för svanarna, de brukar ju bygga bo av vass i vassrika sjöar. Men å andra sidan förefaller det mer skyddat än det gamla svanboet vid stranden längre fram.


Den 12 maj hade de börjat ruva i boet. Ruvningstiden lär vara 35 dagar. Det sägs att det mest är honan som ruvar medan hanen byter av då och då. Hur de här gör vet jag inte, men Aloe ruvade på sin tid ganska mycket.

Den svan som inte ruvade brukade ligga och vila vid Trekantsparken eller glida runt och bli matad där det fanns mest folk. Då och då simmade den ner till boet för att titta till det eller avlösa med ruvandet.

Få sothönsungar i år
Det blev betydligt färre sothöns i år än förra året. Dessutom dog eller försvann på annat sätt sothöns från sjön under slutet av april och början av maj. Flera av de påbörjade bobyggena, t ex det på bilderna nedan, avbröts innan det var dags att börja ruva.
Sothönan kommer med en pinne... ...kliver upp i boet... ...och lägger pinnen på rätt plats

Såvitt jag kunde se var det bara i tre bon som ruvningen kom igång, vid Trekantsparken, nära Grillplatsen och i Blommensbergsviken.

Förra året föddes det ca 45 sothönsungar i nio olika kullar i Trekanten. Ca 30 av dem överlevde till augusti då det inte längre går att skilja dem från varandra. Under maj i år föddes det bara åtta ungar i två olika kullar såvitt jag kunde se.


Den 29 maj såg jag en unge vid Trekants-parken. Den hölls väl dold inne bland lövverket i den träddunge, där boet låg. Jag kunde se den först när föräldrarna kom dit med mat. Jag hörde senare att det funnits ytterligare en unge där tidigare.

I boet nära Grillplatsen kunde jag den 30 maj se fyra ungar i lövverket intill boet. Det visade sig senare att det fanns minst sex ungar i den kullen.


I boet i i Blommensbergsviken ruvade man fortfarande vid månadsskiftet.

Visst kan det fortfarande dyka upp fler sothönskullar jag inte sett, men inte blir det i år lika många ungar som förra året, det är jag övertygad om.

Knipan fick nio ungar
I år liksom de senaste åren har en knipa fått ungar i Trekanten. Häckningsproce-duren skedde i april. Sedan försvann hanen som vanligt medan honan stannade kvar.Jag såg henne bara någon enstaka gång i Blommensbergsviken och fick som vanligt aldrig syn på själva boet.


Men den 24 maj såg jag henne igen, nu i den större av reningsbassäng-erna i Blommens-bergsviken med nio ganska nykläckta ungar. Såvitt jag kunde se försökte hon få dem med sig över avskiljaren till den mindre bassängen, där ungarna kunde växa till sig lite mer, skyddade under det täta lövverket där. Hur det gick kan du läsa här.


Bara en kull med andungar under maj


Det var ganska många gräsänder i Trekanten under våren. Många av dem såg också ut att para sig och dra sig bort mot Södra Stranden. Men under hela maj såg jag bara en kull med andungar i sjön. Det var en kull med tre ungar, som lågvid det gamla Svanboet.

I skydd bland träden

Annars har jag under månaden mest sett ensamma andhanar utefter stränderna. Flera av dem hade redan antagit den mer anspråkslösa eklipsdräkten som de bär under en period före ruggningen. Sedan återfår de sin vanliga praktfulla dräkt.

Ett kort besök av två viggar
Under maj såg jag inga besök av vare sig storskrakar eller kanadagäss, som annars brukar dyka upp så här års på väg till sina häckningsplatser. Däremot gjorde två vigghanar oss ett besök den 1maj. De låg långt ut på vattnet. Den ene kom dock in mot Trekantsparken en kort stund. Det var de första viggarna för året.

Den gamle gråhägern kom också på ett kort återbesök
Vi har ju i många år haft en gråhäger boende på plattformen ute i sjön. Trots att den tagits bort kommer hägern då och då på återbesök till sjön. Den 29 maj kom den på det första återbesöket jag sett i år.


Jag fick först syn på den nära badet. Här blev den tydligen störd och flög över till andra sidan sjön. Men ganska snart flög den på nytt över sjön, den här gången till det täta lövverket bredvid det gamla Svanboet.

När jag kom dit stod den på botten några meter ut från land. Den blev naturligtvis betittad av förbipasserande, men inte särskilt påträngande.


Där stod den alltså i lugn och ro. Då kom en ilsken sothöna insimmande från vattenytan och angrep hägern med uppburrade fjädrar. I häpenheten flyttade sig hägern högre upp i grenverket, men sothönan gav sig inte förrän hägern helt gett sig av.

Gott om fiskmåsar och skrattmåsar


Så här års brukar de flesta måsarna lämna sjön för att häcka på annat håll. Men som jag uppfattat det var det ovanligt många såväl skrattmåsar som fiskmåsar som stannade kvar. Då och då kunde jag även få se en gråtrut.


Strandskator och fiskmåsar häckade på taket till Ahlsells som vanligt
Såväl strandskatorna som fiskmåsarna på taket till Ahlsells hade börjat ruva i sina bon redan i april. Båda bona låg på samma ställe som förra året.

Den 1 maj filmade jag en av strandskatorna när den letade mat på gräsmattan i Trekantsparken.


Den 17 maj kläcktes två strandskate-ungar. Den ena föreföll lite svagare från början. Den andre däremot var företagsam och gick tidigt på egna upptäcks-färder. Så här såg den ut när den var ute på egen hand två veckor gammal.


Den 28 maj kläcktet två fiskmåsungar. Ett tredje ägg kläcktes aldrig. Ungarna föreföll livaktiga redan från början och sprang omkring på taket, naturligtvis under övervakning av föräldrarna.

Jag fick det intrycket att det var samma par som förra året och att de nu litade på varandra från början. Övervakningen riktade sig mer åt andra håll, inte mot grannarna på taket. Ungarna rörde sig redan från början över hela taket utan inbördes revir och utan att någon av föräldraparen ingrep.
.
Koltrastar, snöskator och starar
På gräsmattorna runt sjön fanns det gott om såväl koltrastar och snöskator som starar. Koltrastarna fanns även uppe på sluttningen.


I år spanade jag inte in något särskilt bo att bevaka. Men den här snöskatan såg jag flyga in i lövverket på ett träd vid stranden. När jag tittade efter hittade jag boet, där hon då stod och matade sina ungar.


Ringduvor, stadsduvor, kråkor och skator
Naturligtvis fanns det gott om alla de här fåglarna även i maj. En del höll till på gräsmattorna, andra företrädesvis i träden.
Stadsduva vid Matningsviken Skata vid Tomtplatsen Kråka vid Tomtplatsen

Bofinkar och sädesärlor märktes mest av småfåglarna


En dag satt jag alldeles stilla och tyst uppe vid Tomtplat-sen. Då slog sig plötsligt en bofinks-hane ner på marken några meter ifrån mig. Den närmade sig mig medan den letade efter mat på marken. Efter ett tag var den bara någon meter från min fot. Den verkade fullkomligt obekym-rad om min närvaro. Då kände jag mig verkligen som ett med naturen.


Även annars såg jag ovanligt många bofinkar i år. Men ändå mer sädesärlor som tycktes dyka upp någonstans på varje promenad.
Hästkastanjblomma i närbild
Svanen blir matad och fotograferad
Ena svanen vid badet
Sothöna med bomaterial vid Svanboet
Sothöna i Blommensbergsviken
Sothönsunge vid Trekantsparken
Sothönsunge vid Trekantsparken blir matad
Sothönsungar vid Grillplatsen
Sex knipungar på ena sidan barriären
Mamman och tre ungar på andra sidan barriären
På väg över öppet vatten
Uppe på land
Gräsandshane i eklipsdräkt
En av viggarna vid Trekantsparken
Lägg märke till de långa klorna
Och den ännu längre näbben
Och nacktofsen och bröstdekorationerna
Skriande fiskmås vid Trekantsparken
Gråtrut vid Trekantsparken
Ruvande fiskmås och strandskata på taket
Nästan nykläckta fiskmåsungar
Nästan nykläckta fiskmåsungar
Fiskmåsungarna övervakas från "fel" håll...
...liksom strandskateungarna
En av koltrastarna på Tomtplatsen
Fler starar på gräsmattan
En av snöskatorna på gräsmattan
En av ringduvorna på gräsmattan
Bofink på Sluttningen
Sädesärla vid strandkanten
En av sädesärlorna på gångvägen
Sädesärla på Bron