December 2011. Bara blåmesar, gråsparvar och gräsänder - och så en ensam stadsduva

Månadens fåglar: Storskrake, gräsand, steglits, grönsiska, nötskrika, nötväcka, blåmes, talgoxe, gråsparv, snöskata, skata och stadsduva

Varmt, snöfattigt och blåsigt
December var en förhållandevis varm månad meden genomsnittstemperatur på kring 5 grader utan egentlig frost. Det var i huvudsak gråmulet med enstaka soliga dagar eller delar av dagar. Det kom ganska mycket nederbörd, nästan enbart i form av regn. Den 7 december kom en antydan till snö, som dock snabbt försvann. Mer snö kom dagarna före jul men även den försvann. Det lade sig lite nyis några gånger men bara tillfälligt och aldrig heltäckande. Innanför bron låg den dock lite längre. Vid några tillfällen blåste det hårt, upp till stormvindar.

Men kring julen blev vädret mer extremt. Temperaturen steg och kulminerande med drygt 10 grader varmt den 27 december. Då hade natten mot annandagen orkanen Dagmar svept över oss och fällt en del träd kring sjön. På nyårsaftonen klarnade vädret upp och temperaturen sjönk till sex minusgrader. Först då gav de blommande lobeliorna på min balkong och en del andra blommor upp och vissnade.
Ikullblåst al vid Trekantsstranden
Ikullblåst murken al vid Trekantsparken
Tunn nyis på sjön Spegling av bergknallen

Bara ett par storskrakar men massor av gräsänder i sjön

Tidigare varma höstar har samlat massor av kanadagäss, storskrakar och viggar i sjön och hållit dem kvar långt in i december. Men så blev det inte i år. Det kom betydligt färre fåglar än tidigare och de som kom drog vidare efter några få dagar. Jag tror att det till stor del berodde på att sjön blivit mer näringsfattig genom bottenbehandlingen. Fåglarna har uppenbarligen mindre att äta i år. Den 4 december såg jag de sista fåglarna i sjön förutom gräsänderna. Det var två storskrakar, som sedan drog iväg de också.


Tidigare under hösten var det också ont om gräsänder i sjön. Men den senaste tiden har det legat fler änder runt stränderna än jag sett något år tidigare. De minskade något i antal mot slutet av december men försvann inte helt förrän på nyåret, när isen började täcka hela sjön

Gräsänder i Matningsviken

Grönsiskor och steglitser i småfågelsflock vid Anticimex


Under slutet av november och början av december kom det ganska stora småfågelsflockar in bland träden mellan Matnings-viken och Bron. Mest fanns där steglitser, grönsis-kor och blåmesar men troligen också gråsiskor och talgoxar. Sist jag såg dem var vid Anticimex den 8 december


Nötväckor, blåmesar, talgoxar och gråsparvar vid Fågelparadiset


.Mot mitten av december satte matningen av fåglar igång vid Fågelparadiset. Bl a gjorde man iordning ett stort öppet fågelbord på gräsmattan utanför uteplatserna där. Där hade man också hängt upp en fröautomat i ett träd och en hel del andra matnings-anordningar.

Fågelbordet på gräsmattan
Nötväcka vid fröautomaten

Här samlades som vanligt mest blåmesar, talgoxar och gråsparvar men också åt-minstone en nötväcka ganska långvarigt. Även större fåglar som skator lockades dit.

Fågelmatning med främst gråsparvar och blåmesar även i Doftparken
Den fågelmatning, som satt igång i doftparken i november fortsatte under december. Den lockade mest gråsparvar, men ibland kom även blåmesar till talgbollarna där. Stadsduvor kunde plocka smulor från marken.

Andra fåglar runt sjön
Men det fanns naturligtvis en del andra fåglar runt sjön även vid sidan av matningsplatserna. Här är några av dem..
Skata i ett träd i Trekantsparken
Gråsparvar under taket till Sportfiskarna Koltrast vid buskagen nära servicehuset
Gråsparvar på staketet till parkeringarna vid T-banan