September 2008

Det gråa vädret fortsatte in i september. Det bästa man kan säga om den perioden var att det inte regnade särskilt mycket. Eftermiddagstemperaturerna låg kring femton grader men sjönk successivt. De varma nätterna gjorde dock att dygns-medeltemperaturen ändå länge höll sig över tio grader, d v s det var meteorologisk sett sommar till framåt den 20 september.


Den 24 september slog det om till högtrycks-väder med dimma eller dimmoln på förmidda-garna. Solen bröt igenom under eftermiddagarna. Det lockade till tätare promenader runt Trekanten.
Höstfärgerna trängde sig successivt på. I solskenet mot slutet av månaden sprakade lövverken i rött och gult.

Skarven vid plattformen stannar först kvar. Den 13 september kom också en vuxen och en ungfå-gel dit. Såvitt jag kan förstå tog de över så att den förste lämnade platsen. Under resten av månaden stod de där när de inte var ute och fiskade.I övrigt växte ungfåglarna på och vid Trekanten till sig och började allt mer likna de vuxna fåglarna. Andhanarna tappade sina färger medan de ruggade, de fick s k ”eklipsdräkt”. En grupp viggar höll stadigt till på Sjögräsbältet utanför Badviken.