September 2009

I september 2009 fanns det mest gräsänder och sothöns i Trekanten. En knölsvan stannade kvar hela månaden. Silltrutar, kanadagäss, viggar och knipor besökte sjön. Runt omkring fanns snöskator, skator, kråkor och gråsparvar.

Under den tid jag var hemma, d v s fram till den 11 september, var det ett stabilt väder med växlande molninghet och eftermiddagstemperaturer på omkring 20 grader. Varma nätter gjorde att det meteorologiskt sett fortfarande var sommar med god marginal. Det varma vädret lär ha fortsatt i stort sett resten av månaden.


Det fanns bär och frukter på många träd och buskar. Sensom-mar- och höstblom-morna stod sig långt in i september. Ja, det fanns t ex bellis på gräsmattan i Trekants-parken vid månadsskif-tet september-oktober.

Knölsvanar
Den knölsvan, som kom till Trekanten i slutet av augusti stannade kvar hela månaden ut. Den 9 september hade den t o m sällskap av en annan svan. Men Aloe och Svea höll sig borta.

Sothönsen


Alla sothönsen i sjön höll huvud-
sakligen till ute i Sjögräsbältet. Då och då kom dock en eller flera av dem in till stränderna för att bli matade. Som
t ex den här ungen vid Trekantspar-
ken. Jag fick dock en känsla av att en del sothöns lämnade Trekanten under september för att söka sig till sina vinterkvarter.

Gräsänderna
Gräsänderna höll mest till utefter stränderna, främst vid Trekantsparken och Trekantsstränderna. De var fortfarande ovanligt många i år. Vid den här tiden på året får de vuxna hanarna under en period en mindre grann fjäderdräkt, en s k eklipsdräkt. Hanarna bland årets ungar börjar få drag av vuxendräkten. Det fanns alltså många gräsänder, som vid första anblicken såg ut som honor, men med inslag av hanens mer praktfulla dräkt.


Hane i eklipsdräkt?

Ung andhane byter dräkt?

Hane i eklipsdräkt eller ung andhane byter dräkt?
Måsar och trutar
Under september fanns det få måsfåglar i sjön. Vi fick dock besök av en silltrut med unge den 9 september.

Andra fåglar i sjön


Den 5 september fick Trekanten besök av ett tiotal kanadagäss. De slog sig då ner på badbryggan. Av bilden till höger förstår man att sådana besök inte är så populära sommartid. Flocken var kvar i sjön så länge jag var hemma.

Det började samlas alltfler viggar i Sjögräsbältet.

Den 9 september dök det upp en annan fågel, som var svår att identifiera. Jag tror nu att det var en knipa. Samtidigt kom några andra svåridentifierbara andfåglar inflygande över sjön och slog sig ner ute på vattenytan.

Hägern visade sig inte under hela månaden. Kanske hade den flyttat för året. Vi får väl se.

Fåglar runt omkring
Jag noterade redan i augusti att jag inte såg några koltrastar eller snöskator på gräsmattorna kring sjön. Nu kom det ett par gånger en flock snöskator, som cirklade runt över Trekantsparken och slog sig ner på taken runt omkring. Kråkor och skator var det gott om hela tiden. och gråsparvar. Men annars såg jag inte några andra fåglar.