September 2010

Månadens fåglar: Sothöns, gräsänder, viggar, kanadagäss, skrattmås, silltrut, större hackspett, ringduva, snöskator och skator.

Eftermiddagstemperaturen under större delen av september låg stadigt kring 17 grader. Det var omväxlande regn och solsken. Den relativa värmen och fuktigheten då och i augusti ledde till att naturen fick liksom en "andra vår" med skir grönska och relativt riklig blomning.

Under månadens sista vecka sjönk temperaturen så att den på eftermiddagarna låg strax över 10 grader och på nätterna sjönk närmare noll. Det ledde till att de första höstfärgerna började komma i träden.

Ett antal tusenskönor (bellis) kämpade dock emot vid glasskiosken.

Fåglar i sjön

Sothöns


Antalet sothöns i Trekanten minskade successivt under september så att det vid månadens slut bara fanns ett fåtal kvar. De höll mest till ute i Sjö-
gräsbältet men drog sig in mot badet när det blåste för mycket.


Gräsänder


Även antalet gräsänder i sjön avtog
successivt under månaden. De som var kvar höll sig vanligen vid Trekantsparken och Trekantsstranden. Mot slutet av månaden började hanarna att återfå sin praktfulla dräkt efter den mer anspråkslösa eklipsdräkten.

Viggar


I början av månaden fanns det som vanligt så här års några viggar i det näringsrika Sjögräsbältet. De brukar ligga här och äta upp sig inför flyttningen söderut.

Kring mitten av månaden försvann de dock, något tidigare än vanligt.


Kanadagäss


Mot slutet av månaden dök det i stället upp ett tjugotal kanadagäss. De var fördelade på Trekantspar-
ken, Mat-
ningsviken och Grill-
platsen, d v s ställen där de hoppas att kunna bli matade på.


Silltrut och ung skrattmås


Det fanns inte många måsfåglar vid sjön under september. Men skrattmås-ungen till höger höll sig kvar under större delen av månaden.

En silltrut kom också på besök den 9 september.

Fåglar kring sjön

Större hackspett, ringduva, snöskator och skator


En hackspett dök upp den
19 september vid Trekants-stranden. På bilden undersöker den ett hål i en trädstam. Den flög dock vidare efter ett tag.

Vid några tillfällen dök en ensam ringduva upp på gräsmattorna.

Vid slutet av månaden slog sig en stor flock snöskator ned på Liljeholmsterrassen. Men även de försvann snabbt.


På hela månaden såg jag bara enstaka småfåglar såsom en blåmes och några gråsparvar. Men skator var det gott om hela månaden vid Trekantsparken.