Juli 2009

I juli 2009 växte sothönsungarna sig allt större.Gräsandsungarna började bli vuxna och liknade alltmer de äldre. Kanadagäss, viggar och en skarv gjorde besök. Fiskmås- , skrattmås- och gråtrutungar blev flygfärdiga. Hägern hade skaffat sig ett stadigt tillhåll i en tall vid sjön.

Jag har liksom i de senaste dagboksbladen försökt göra även de stora bilderna här klickbara.

Högsommarvärmen från juni fortsatte några dagar in i juli. Resten av månaden bjöd på ostadigt väder. Omkring 10 juli regnade det mycket i flera dagar. Men mellan regnen och regnskurarna bröt solen igenom ibland. Det förekom några rejäla blåsväder med åtminstone kulingstyrkor men också dagar med vindstilla. Eftermiddagstemperaturerna varierade från ca 18 till 25 grader. Alltså som helhet en ganska normal juli.

Som vanligt i juli tog grönskan över blomsterprakten i naturen. Svärdliljorna vid bäckmynningen blommade i början av månaden och fackelblomster, blåklockor och ljung vid slutet.

Svanarna lämnade Trekanten vid månadsskiftet juni-juli. Eftersom de inte fick några ungar fanns det ju inget längre som tvingade dem kvar i sjön. Men jag tror nog att de kommer att komma tillbaka då och då för att bevaka Trekanten som sitt revir.

Sothönsen
Svanarnas frånvaro gjorde att jag i stället följde de olika sothönskullarnas utveckling desto mer noggrant.


I den äldsta kullen, den som föddes vid Matningsviken i slutet av maj, fortsatte ungarna att växa till sig. Det var fortfarande stor storleksskillnad mellan dem. Den största började hålla sig längre från föräldrarna och började försöka dyka efter mat själv redan i mitten av månaden. Den yngre blev då fortfarande enbart matad av föräldrarna. Den 25 juli hade familjen börjat
röra sig över större områden, mest upp utefter Trekantsstranden. Den större hade då redan sin pannsköld helt utbildad. Den mindre fick sin kring månadsskiftet juli-augusti. Men då hade den växt till sig ordentligt och tog för sig mer. Den 30 juli såg jag båda ungarna komma flygande emot mig. Det såg riktigt bra ut.

I den andra kullen, den som kläcktes vid månadsskiftet maj-juni bortom Badviken, fanns fyra ungar kvar fram till juli. De rörde sig redan tidigt över större områden, från badplatsen och in i bassängen för överskottsvatten innanför bron. Ibland såg jag dem också ute i Sjögräsbältet och t o m på Nybohovssidan. Mot slutet av månaden hade även de fått sina pannsköldar. De började pröva på att dyka vid mitten av månaden. Jag såg dem då också träna vingarna, men det var inte flygfärdiga ännu vid månadens slut.

Den kull, som föddes intill Svanboet några dagar in i juni, bestod ju vid juli månads ingång av en vuxen och två ungar. De utvecklades dock snabbt och började tidigt komma ner ända till badplatsen och ut i Sjögräsbältet. Mot slutet av månaden såg jag dem även på Nybohovssidan och vid Trekantsstranden. De var alltså mycket rörliga. Mot slutet av månaden såg jag dem dock inte alls.


Den fjärde kullen, som jag såg för första gången vid Trekantsparken den 12 juni, innehöll tre ungar i början av juli. Då låg de fortfarande mest i skydd av träden kring boet. Men vid mitten av månaden började hela familjen hålla till alltmer på det grunda vattnet vid Fiske-
vården. Vid slutet av månaden såg jag dem ivrigt träna att dyka efter mat på grunt vatten. Det blev dock korta stunder under vatten. Ibland, som på bilden, fick de med sig någonting upp - ätbart eller inte.

Den femte kullen, som föddes vid grillplatsen vid månadskiftet juni-juli, höll sig oftast kvar bland träden i området. Den 17 juli såg jag dem dock vid Svanboet. Då var det röda på huvudet nästan helt borta. Den 30 juli såg jag två av dem ute på öppet vatten och på land vid grillplatsen. De var nu verkligen söta. Allt rött var borta. Det ljusa och svarta såg mjukt dunigt. Och det hade börjat utbildas en gul pannsköld på åtminstone en av dem.

Sammantaget fanns det alltså 12 eller 13 ungar från fem familjer kvar vid månadsskiftet juli-augusti.

Gräsänderna
De först födda gräsandskullarna var nu nästan vuxna. De rörde sig över stora omräden. Det blev allt svårare att skilja kullarna åt eller att se vilka som var vuxna och vilka som var ungar.


Den kull, som jag såg första gången vid grillplatsen den 22 juni, såg jag då och då däromkring under hela juli. Mot slutet av månaden fanns det fem nästan fullvuxna ungar kvar.

Mot slutet av juni hade det fötts några nya andkullar runt Badviken. Jag såg även dem växa upp, men de var så rörliga att jag inte kunde hålla reda på vilken kull som var vilken.

Kanadagäss

Den 30 juli dök det upp en flock på ca tio kanadagäss i Sjögräsbältet. De rörde sig in mot land så fort de såg någon, som kunde tänkas mata dem. Det var första gången jag såg dem här i sommar. De brukar normalt inte dyka upp här förrän betydligt senare på året.

Måsar och trutar
Det var ovanligt gott om såväl måsar som trutar även i juli. Där fanns såväl skrattmåsar som fiskmåsar, såväl gråtrutar som silltrutar. Det brukar det inte finnas.

I slutet av juni upptäckte jag ju att det fanns en kull med tre halvvuxna fiskmåsungar vid Fiskevården. De höll till kring glasskiosken och tränade sig på att flyga. Den 14 juli såg jag dem träna starter från vattnet med klent resultat. Men det lönade sig visst. Den 17 juli flög alla tre omkring och fick med sig ett och annat när fåglarna blev matade. Mot slutet av månaden såg jag dem uspridda runt hela sjön.

Vid månadsskiftet juni-juli fick måsungarna sällskap med en ensam gråtrutsunge. Den höll sig ofta nära måsungarna. Mamman fanns nog någonstans i närheten även om jag aldrig såg henne intill ungen.


Lite senare under måna-
den dök det också upp en skrattmåsunge med ett skadat ben. Jag hade hört talas om den några dagar innan jag sälv såg den för första gången den 17 juli. Då haltade den rejält på land och använde bara det andra benet när den
simmade. Den höll sig dock framme när någon matade fåglarna och kom över sådant som slängdes intill den. Några dagar senare såg jag att den i alla fall kunde flyga obehindrat. Jag tyckte också att den haltade betydligt mindre mot slutet av månaden. Bilden ovanför visar alla de fem mås- och trutungarna tillsammans med måsmamman.

Hägern  

När hägern blev av med sin Plattform i maj trodde jag att den skulle försvinna från sjön. Men det gjorde den inte. i stället inrättade den sig uppe i en tall på Nybohovs-
sidan av sjön. Där satt den de flesta eftermiddagarna på samma sätt som den stått på Plattformen de senaste åren. Men det var ännu svårare att upptäcka den.


Andra besök i sjön
Den 25 juli såg jag en ensam skarv ute på vattenytan. Det är den första jag sett sedan plattformen - där de tidigare hållit till - togs bort. Den 30 juli dök det upp ett tiotal kanadagäss i Sjögräsbältet. Där hade vi också då och då viggar på besök.

Den 25 juli hade vi ett ännu märkligare besök. Innanför bron simmade en vattensköldpadda. Sannolikt var det en "sommarsköldpadda", d v s en sköldpadda någon tröttnat på och därför satt ut i vattnet. Jag såg den inte mer själv men jag har fått flera rapporter om att den setts även i augusti.

Fåglar runt omkring

Jag måste säga att jag inte höll särskilt bra koll på fåglarna runt omkring sjön. De ungar som kläckts under våren var nu vuxna. En del fåglar fick ju nya kullar, men inga sådana, som jag lade märke till. Naturligtvis fanns de vanliga fåglarna där, t ex de badande gråspavarna på bilden. Ringduvor besökte också gräsmattorna då och då.
Skatan och grönfinken till höger fotograferade jag vid Anticimex