Juli 2010

Månadens fåglar: Sothöns, gräsänder, knipa, vigg, kanadagås, skrattmås, fiskmås, gråtrut, silltrut, strandskata, stare, sädesärla och gråsparv.

Större delen av juli hade vi en rejäl värmebölja. Eftermiddagstemparaturen låg ofta över 30 grader och nattemperarturen gick aldrig under 20. Det här ledde till att gräsmattan i Trekantsparken blev helt förbränd.


Mot slutet av månaden kom det dock rejäla skyfall. Men då var jag bortrest.

Fåglar i sjön

Sothöns

Under juli växte sothönsungarna till sig. De blev alltmer lika varandra. Ungarna började utveckla sin vita pannsköld. dunigheten försvann, men de behöll fortfarande det ljusa bröstet.


De olika kullarna börjar röra sig över allt större områden. Ungarna börjar röra sig allt längre från föräldrarna.

Ungarna började också söka mat på egen hand. En del lärde sig snabbt att dyka och kunde därför leta mat på egen hand.

Andra kunde själva beta i gräset på land.

Vid stranden mot Nybohov såg jag en vuxen sothöna bita av stora blad, som växtei strandkanten. Hon lade dem på vattenytan så att ungarna kunde äta av dem där. Och det gjorde de. Men fortfarande blev de flesta av dem matade i munnen.

Gräsänder, viggar, kanadagäss och en knipunge i sjön


De gräsandsungar, som först fött i sjön var nu så stora att det var svårt att skilja dem från de vuxna honorna. Men det dök fortfarande upp nya kullar, fast ofta med färre ungar. Det kan vara sena förstagångs-häckare eller mer erfarna honors andra kull för året.


vi fick fortfarande enstaka besök av viggar och kanadagäss. En kväll dök också en av knipungarna upp vid fiskevården. Den var nu en riktigt skicklig dykare.

Fiskmåsar och skrattmåsar


Fiskmåsarna fortsatte att komma även i juli. Däremot kom det färre skrattmåsar då.

Men mot mitten av månaden dök det upp fyra skrattmåsungar, till synes utan föräldrar. De höll till resten av månaden vid Trekantsparken och fiskevården.

Silltrutar och gråtrutar


Under vär-
meböljan var det mycket folk på gräsmattorna på dagtid. Fåglarna höll sig undan då.

Men när kvällen kom hade trutarna mycket att hämta bland kvarlämna-
de pizzakar-
tonger och annat skräp.

Fåglarna runt omkring sjön

Starar, strandskator, koltrastar och annat


Det fanns många starar, mest nästan vuxna ungar, på gräsmattorna i Trekantsparken och utefter Trekants-
stranden. På kvällen var de ännu fler, kanske ett femtiotal tillsammans.

Jag såg också strandskator i Trekantsparken. De två vuxna var där, liksom en unge, som hela tiden höll sig tätt intill en av de vuxna.

Det måste vara en av de två som kläckts på taket till Ahlsells. Den andra såg jag inte till.

Jag fotograferade också några koltrastar och en gråsparv.

Harar i Trekantsparken
På nätterna kom det ofta fram harar i Trekantsparken. Här är en filmsnutt på en av dem, tagen från min balkong vid tretiden på natten.