April 2011. Värmebölja gav explosion av flyttfåglar och vårblommor

Månadens fåglar: knölsvan,sothöna, knipa, gräsand, skrattmås, fiskmås, silltrut, gråtrut, strandskata, ringduva, bofink, rödhake, sädesärla, stadsduva och snöskata.

April präglades av en värmebölja
När april inleddes låg temperaturerna kring noll grader och det fanns fortfarande en hel del snö kvar. Men efter en vecka startade en värmebölja som vi sällan har redan i april. Under resten av månaden sken solen under större delen. Eftermiddagstempe-raturerna låg under månadens sista hälft stadigt mellan 15 och 20 grader. Även nätterna var ljumma, så meteorologiskt sett rådde då sommar. Det var också en mycket torr period, men vattnet från den sista snön räckte för att ge liv åt en tidig vårblomning.

Isens svanesång

Vid månadens början låg isen över hela sjön. Men med värmen blev den alltmer porös och släppte landkontakten vid stranderna. Torsdagen den 14 april satte islossningen fart. Den dagen blev hela viken vid Sportfiskarna isfri liksom vattnet utanför Trekantspar-
ken. Under fredagen låg isen bara i ett smalt bälte utefter Södra stranden. På lördagen var sjön isfri såvitt jag kunde se från min balkong. Så här såg det ut.
Isen den 3 april
Torsdag: Isen har lämnat viken vid Sportfiskarna Fredag: Bara ett smalt bälte vid Södra stranden

Lördag: Till synes helt isfritt


Men lite is dröjde sig kvar i Blommensbergsviken ytterligare några dagar.

När snön på isen töade bort och isen själv blev alltmer porös lockade det hit en stor mängd måsar. Mest var det skrattmåsar, men bland dem fanns också fiskmåsar, silltrutar och gråtrutar.

Så fort det började bli glipor av fritt vatten mellan isen och stranden, d v s redan den 5 april kom också de första gräsänderna och sothönsen.

Ett par knipor kom också tidigt

Den 9 april såg jag också en kniphane i den smala vattenglipan. Dagen därpå var även honan med. Den 24 april såg jag återigen hanen bland träden intill Matningsviken. Det liknade mönstret från förra året då besöket ledde till en häckning med fyra ungar i närheten av Trekanten.

Ett svanpar häckar i år
Den 14 april kom det ett svanpar till Trekanten. Jag tror att det är samma par som var här förra året utan att häcka. De var väl för unga då. Men i år har de växt till sig.


Även om de inte alltid är tillsammans är de ett tydligt par. De har samhörighet-
ceremonier med "halsdans", de lär ha parat sig och precis vid månadsskiftet ockuperade de ett gammalt sothönsbo och började bygga på det till svanstorlek. Det ser lite udda ut med ett svanbo av kvistar i grenverket ute över sjön, men det ligger nog säkrare än tidigare svanbon.


Sothönsen byggde på sina bon
Såvitt jag kan bedöma kom det färre sothöns i år än förra året, då de var rekordmånga. Dessutom har jag hittat två av dem döda, båda kring det gamla Svanboet. En av dem ligger i det sothönsbo som använts tidigare år, så där lär det väl inte bli någon häckning i år. Däremot har jag ofta sett en ensam sothöna där, så det kanske ändå kan bli en häckning i närheten vad det lider.


Men i närheten av det gamla boet vid Tre-kantsparken ligger sothönsen redan på ägg i ett nytt bo. Och vid Grillplatsen ligger sothönsen på ägg i det gamla boet.

Förra årets bo vid Trekantsstranden har aggressivt försvarats av ett sothönspar. De har byggt på boet och oftast har en av dem legat i det. Men inte alltid, så jag antar att de inte börjat ruva före månadsskiftet.

Boet vid Grillplatsen

I Blommensbergsviken byggde ett par sothöns på ett bo i ett helt nytt läge. Men de hade inte börjat lägga sig i boet ännu vid månadsskiftet. Jag har också sett enstaka sothöns röra sig på andra ställen, t ex nära Sportfiskarna där det fanns ett bo förra året, så det kanske blir fler bon vad det lider. De flesta brukar ju byggas i början av maj.

Gräsänderna bildade par
Gräsänderna var ganska många i år. Mot slutet av månaden bildade en del tydliga par och sökte sig mot Södra stranden, möjligen för att hanarna lättare ska kunna hålla andra hanar från sina honor.

Men här fanns också ensamma honor, mer eller mindre färdiga för parning. En tog uppenbara initiativ i den riktningen. Hon sökte upp en hane, följde efter honom och simmade in precis framför honom. Hon upprepade det till dess han klev upp på hennes rygg och fullbordade parningen.

Men hon nöjde sig inte med en gång. Hon fortsatte samma uppvaktning gång på gång, även uppe på land, trots att han verkade helt ointresserad. Han t o m lade sig på magen och kröp förbi henne när hon lade sig i vägen för honom.

En annan hona - eller kanske samma men vid två olika tillfällen - blev uppvaktad av flera hanar men var inte intresserad. När de blev för närgångna dök hon ner under vatttnet för att komma undan. Gräsänder är ju simänder och sägs inte kunna dyka. Men den eller de här kunde uppenbarligen det. I det ena fallet föjde också hanen med ner i djupet en bit. Såvitt jag kunde se låg den eller de här honorna ovanligt djupt även när den/de simmade på ytan.

De hanar, som redan parat sig eller inte hittat några honom höll under tiden till utefter Trekantsstranden och Trekantsparken. Där fanns också de honor och par som ännu inte var klara för parning.

Andra fåglar i sjön
Bland de andra fåglar som i april brukar besöka sjön på väg till sina häckningsplatser fick vi ett kort besök av en ensam kanadagås den 9 april. Den drevs dock snabbt bort av skrasttmåsarna. Däremot såg jag i år varken storskrak eller vigg, vilket annars brukar vara vanligt.

Ringduvor först av flyttfåglarna men sedan rödhake, bofink, sädesärla och stare

Redan på min första promenad den 5 april såg jag ringduvor på plats. Den 9 och 10 april visade sig sädesärla, rödhake och bofink. Även starar dök nog upp den dagen även om jag inte fick någon bra bild på dem förrän senare.

Strandskator och fiskmåsar häckade på taket till Ahlsells


Ett par strandskator anlände den 14 april. De slog sig genast ner på taket, där de häckade förra året. Den 24 april lade de sig på ägg på samma plats som förra året.

Även fiskmåsarna, som hållit till kring taket lade sig den 28 april på ägg på samma plats som förra året.

Strandskatan nere till vänster och fiskmåsen längre bort till höger

Det ska bli spännande att se om det utvecklar sig likadant i år som då. Om det kan du läsa här.

Övervintrarna stannade naturligtvis kvar
Det är lätt att glömma bort alla fåglar, som uthärdat den svåra vintern här för alla nykomlingar. Men de stannade naturligtvis kvar. Även de fick nytt liv av den häftiga våren. De får här representeras av det här, tydligt förälskade paret stadsduvor i Trekantsparken.

En fantastisk men snabbt övergående vårblomning

Värmen medförde en snabb, nästan explosions-
artad värblomning, där nästan alla blommor kom på en gång.

Krokus, snödroppar och scilla blommade redan den 5 april. Den 10 april hade tussilagon vid Trekants-stranden slagit ut. Den 16 april stod blåsippor och vitsippor i full blom liksom påskliljor, vårlök, viol och bellis (tusensköna). Gulsippa, pingstliljor, pestskråp, vintergäck och maskros såg jag den 24 april. Det var väl i stort sett alla vårblommor som brukar dyka upp här under mars, april och maj månader.
Blåsippsstånd vid Blommensbergsviken
Gulsippor vid Svanboet
Pestskråp vid Matningsviken Vintergäck vid Badet Bellis vid glasskiosken

Magnolian vid Anticimex och andra träd blommade

Vid slutet av månaden blommade magnolian vid Anticimex för fullt. Den såg inte så mycket ut på avstånd, men tittade man närmare på blommorna var de mycket vackra.


Då blommade även prydnadskörsbären i Doftparken och många andra träd. Och löven hade slagit ut på björkar och de flesta andra träden kring sjön.
Blommande träd i Doftparken Nyutslagna bjärklöv och hängen

Skrattmåsar på isen
Silltrut vid badet
Fiskmåsar på isen
Gråtrut på isen
Andpar melan is och strand vid Södra stranden
Sothöna i Matningsviken
Kniphonan vid Matningsviken
Kniphanen vid Matningsviken
Båda svanarna uppe på land i Trekantsparken
Knölsvanen lät sig matas
Sothöna i boet vid Trekantsparken
Sothönsen vid boet vid Trekantsstranden
Aggressivt förföljande av rival
Sothönan i Blommens-bergsviken bygger på boet
Ensam gräsandshona vid Södra stranden (inte dykaren)
Gräsandshanar vid Trekantsstranden
Gräsandspar vid Trekantsparken
Kanadagåsen drivs på flykten av skrattmåsarna
Rödhake vid Badet
Bofink bortanfört badet
Sädesärla på isen vid Matningsviken
Fiskmåsarna häckar i bortre hörnet
Strandskatorna häckar i framkanten
Stadsduvor vid stranden av Trekantsparken
Snödroppar vid Anticimex
Vitsippa på Sluttningen
Påsklilja nedanför Terrassen
Scilla vid Blommensbergsviken
Stånd med viol och vårlök vid Nordströms Trä
Tussilago vid Sportfiskarna
Magnolian vid Anticimex
Magnolian vid Anticimex
Prydnadskörsbärsblom
Prydnadskörsbärsblom
Blommande träd vid Södra stranden