Juli 2011. Svanfamiljen växer upp - och utplånas

Månadens fåglar: Knölsvan, sothöna, gräsand, kanadagås, vigg, skrattmås, fiskmås, silltrut, strandskata, sädesärla, ringduva, gråsparv, skata och kråka.
.
Genomgående för juli månad var ganska varmt väder med temperaturer på upp emot 30 grader i början och annars omkring 25 grader. Men luften var genomgående ganska fuktig även om det sällan kom ner som regn. Oftast kändes det som ett varmfuktigt omslag.

Svanfamiljen växer upp - och utplånas


I början på månaden såg jag sällan svanfamiljen komma in till land. De höll sig oftast bland träden eller låg långt ut i Sjögräsbältet och åt. Det föreföll ju säkrast för dem. Där verkade det ju också finnas tillräckligt mycket mat som ungarna kunde tillgodogöra sig på egen hand.


Först den 12 juli träffade jag på nytt på dem inne i Badet. Hanen Svante stod hela tiden på vakt i vattenbrynet och höll koll på dem som fanns på stranden. Kom någon för nära bredde han ut vingarna. Kom det någon hund på gångvägen väste han.

Ungarna följde hela tiden honan, som jag kallade för Lena. Gick Lena in till vattenbrynet fanns ungarna precis bakom henne eller mellan Svante och Lena. När hon simmade ut utefter träden följde de med dit. På det sättet verkade de mycket väluppfostrade.

Ungarna i vattenbrynet. Lägg märke till de korta vingstumparna, som ska växa ut till mäktiga svanvingar till hösten

Men så kom den stora katastrofen. Den 22 eller den 23 juli försvann en av ungarna spårlöst. De övriga höll då till i Badet. Men på morgonen den 25 juli hittades Lena och en av ungarna döda i vattenbrynet. De två övriga ungarna var försvunna. Svante låg ensam kvar. Han simmade runt utefter stränderna och föreföll att leta efter sin familj. Det sista jag såg honom var den 30 juli, då han höll en flock kanadagäss borta från sjön. Dagarna efter försvann även han. Jag hoppas och tror att han lämnat sjön för att söka sig till annat svansällskap. Så har ju de tidigare ensamma hanarna gjort.

De döda svanarna skickades in för obduktion. De preliminära fynden pekade mot att de dött av en infektionssjukdom. Men det kunde också vara av förgiftning, i så fall orsakad av antingen miljögifter, som dumpats i sjön under tiden det låg industrier här, eller av medvetet eller omedvetet förgiftat bröd. Analysen av de tagna proverna ska förhoppningsvis ge svar på vilket det var.

Även den här svanhäckningen i Trekanten fick alltså ett tragiskt slut, liksom dem 2006 och 2007. Dem kan du läsa om via länkarna uppe till höger.

Även de sista sothönsungarna försvann
Redan i juni försvann de sothönsungar som fötts vid Grillplatsen. Vid Trekantsparken fanns vid månadens ingång en sothönsunge kvar. Men då besöktes stranden här av en flock mycket aggressiva skrattmåsar. De attackerade sothönsen och jagade undan dem. Särskilt ungen blev hårt ansatt. Fr o m den 3 juli var även den ungen borta.

Då fanns bara en sothönsfamilj kvar i sjön, den i Blommensbergsviken. Den 6 juli såg jag alla fyra ungarna i den kullen innanför bron. Tidigare hade alla eller en del av dem varit dolda i lövverket där.


Den 12 juli såg jag för första gången att två av sothönsungarna från Blommens-bergsviken låg utanför Bron tillsammans med båda föräldrarna. De såg ut att ha börjat äta på egen hand. En av dem åt på ett blad på ytan medan den andra
t o m dök efter mat. De andra två ungarna som kläckts här såg jag dock inte till.


Det var det sista jag såg av de här sothönsungarna. när jag återkom den 27 juli fanns bara vuxna sothöns kvar i Blommensbergsviken. Även de flyttade sedan på sig eller lämnade sjön.

Ny kull med andungar


Den 12 juli dök det upp ännu en kull med nykläckta andungar. Den här hade sju ungar och fanns vid bersån nedanför Anticimex. Det är såvitt jag minns den sjunde eller åttonde i år. Tyvärr har jag bara fått se kullarna bara en gång, när de var små.


Mot slutet av månaden fanns det ganska gott om vuxna gräsänder i sjön. Om det bland dem ingår årsungar, som växt upp, har hela deras uppväxt undgått mig.

En flock kanadagäss på besök den 30 juli


Flocken, som bestod av tio gäss som alla för mig såg vuxna ut, såg jag först på gräsmattor-na vid Trekants-stranden. En gås höll uppenbart uppsikt över om-givningen medan de övriga betade i lugn och ro.


Lite senare samma dag träffade jag på flocken i Trekantsparken.

Viggar i Sjögräsbältet
I slutet av m¨ånaden började det som vanligt dyka upp några viggar i sjögräsbältet.

Aggressiva skrattmåsar och några måsungar


vid månadsskiftet juni-juli höll en flock ovanligt aggressiva skrattmåsar till vid Trekantsparken. När någon matade fåglar där jagade skrattmåsarna bort alla andra fåglar för att själva få med så mycket som möjligt. Mest illa råkade sothön-sen ut. troligen dödades deras unge av dem. Stadsduvorna klarade sig betydligt bätte.


Bland måsblocken fanns också några ungar, såväl fiskmåsar som skrattmåsar.
Fiskmåsunge vid Trekantsparken Skrattmåsunge vid Trekantsparken Skrattmåsungen fick inte med något av maten

Strandskatorna och fiskmåsarna på taket till Ahlsells


Strandskatorna och fiskmåsarna levde tillsammans på taket till Ahlsells. Bl a hjälpte de till att passa varandras ungar när båda föräldrarna var borta. Den 6 juli släppte båda familjena ner sina ungar på marken i en samordnad aktion. Ungarna höll till på samma område på marken medan en vuxen - ibland en strandskata, ibland en fiskmås - övervakade det hela från taket.


På kvällen återvände de lyckligen till taket. Det här kan du läsa mer om här eller på länken uppe till höger.

Den ena strandskatan var halt


Jag hade tidigare lagt märke till att en av de strandskator, som hållit till på taket till Ahlsells, var halt. Den 3 juli såg jag de båda strandskatorna nere på gräsmattan i parken. På bilden här ser man tydligt det skadade benet. Det hämmade den tydligt när den letade mat. Men den såg i övrigt ut att vara i hyggligt skick. Den andra föreföll dock vara helt frisk när den trippade omkring i sin jakt på föda.


Andra fåglar kring sjön
Jag får väl lov att säga att jag, med tanke på allt dramatiskt som hänt på sjön och på taket, ägnade de andra fåglarna ett mer förstrött intresse under juli. Men några fåglar, bl a de här, fastnade dock på bild.
Sädesärla på Bron Ringduva som fredsduva? Drickande skata vid Trekantsparken

Ni ska väl få några juliblommor också
Käringtand i Trekantsparken
Svanungarna inne bland träden
Ungarna i badet höll sig till Lena
Svante vid Trekantsparken
Svante bevakar kanadagässen
Undanträngd sothönsfamilj vid Trekantsparken.
En av sothönsungarna på en trädgren
Sothönsunge äter på ett blad
Gräsänder vid Trekantsparken
Gräsandshona i Blommensbergsviken
En gås håller uppsikt...
...medan de övriga betar i lugn och ro
Flocken med kanadagäss i Trekantsparken
Viggar och en gräsand i Sjögräsbältet
Skrattmåsar och stadsduvor vid Trekantsparken
Fiskmås vid Trekantsstranden
Silltrut på taket mittemot mig
Fiskmåsungarna vid Nordströms Trä
En strandskata var barnvakt
Strandskata med skadat ben
Frisk strandskata i Trekantsparken
Gråsparv på taket till Sportfiskarnas hus
Kråka vid stranden av Trekantsparken
Tistel av något slag vid stranden av Trekantsparken
Solrosor i Fågelsången